Etikettarkiv: ISSOME

ISSOME 2011 konferens

Kim HolmbergÄmnet Informationsvetenskap ordnade i slutet av augusti en internationell konferens, ISSOME – Information Science and SOcial MEdia 2011 (http://issome2011.library2pointoh.fi/). Konferensen bjöd på tre mycket intressanta keynote presentationer av Professorerna Hazel Hall, Alf Rehn och Carol Tenopir. Utöver dessa presenterade en skara forskare sin forskning. Deltagarna kom från tre olika kontinenter och nästan 10 olika länder, som t.ex. Australien, Kanada, Israel, Tyskland, Danmark, Sverige och Finland.

Presentationerna var av mycket hög kvalitet (ca 60 av skickade artiklar accepterades för muntliga presentationer) och de presenterade en bred i informationsvetenskaplig forskning som undersöker sociala medier och användningen av dessa nya webbtjänster. Konferensen visade att det verkligen behövdes en konferens som kombinerar informationsvetenskap och sociala medier. De finns ju nog ett antal övriga konferenser som handlar om sociala medier, men de har oftast ett mer tekniskt utgångsläge. De glädjer också arrangörerna att ISSOME konferensen kommer att få fortsättning om två år i Borås, Sverige.

Två av konferenspresentationerna vill jag speciellt lyfta fram. För det första Lennart Björneborns Behavioural Traces and Indirect User-to-User Mediation in the Participatory Library. Lennart presenterade idéen om ”behavioural traces”, dvs spår på beteende som vi lämnar efter oss överallt var vi rör oss. Det kan vara fråga om tidningar som vi lämnat efter oss på kaffebordet eller böcker som läggs fram på ett visst sätt på biblioteket.

Lennart Björneborn

Spår vi lämnar efter oss. Tänk på alla de spår som vi lämnar efter oss på webben. Vad händer med våra spår då vi ”lämnar denna värld”? Mera tankeväckade aspekter om detta presenterades på TED konferenser: http://www.ted.com/talks/adam_ostrow_after_your_final_status_update.html.

Och den andra presentationen jag vill lyfta fram var Christopher Mascaro, Rachel Magee och Sean Goggins Looking for Love in All the Right Places: Defining Success in the World of Online Dating. Rachel presenterade hur forskarna hade kartlagt framgång med online dating sajter, hur mänskorna hade delgett sina framgångar, dvs hur de hittat en partner.

Rachel Magee

Det intressanta med deras forskning var att de hittade en sk high density cluster, en liten stad där tiotals mänskor hade hittat varandra på webben. Tidigare forskning har visat hur information, sjukdomar, trender, mode, även mord, sprider sig genom sociala nätverk. Jag tycker att det låter otroligt spännande att Mascaro, Magee och Goggins nu eventuellt funnit att även kärlek kan sprida via sociala nätverk. Med tanke på alla presentationerna på ISSOME konferensen, så ser jag redan framemot nästa ISSOME om två år.

Hela konferensprogrammet med länkar till abstrakt och artiklar finns på konferensens webbsajt: http://issome2011.library2pointoh.fi/index.php/programme/.