Internationellt personal- och studerandeutbyte

Om Erasmus+ och dess betydelse

Åbo Akademis Erasmus+-avtal har gett mig många värdefulla tillfällen till fortbildning, ämnesutbyte med kolleger och forskningskontakter. Då jag arbetar med undervisning i franska och franskspråkig litteratur ser jag också vistelserna vid franskspråkiga universitet (företrädesvis i Belgien och Frankrike) som ovärderliga när det gäller att hålla kontakten med samhälls- och universitetslivet i dessa länderna. Även för våra studenter i franska är Erasmus viktigt eftersom en vistelse i franskspråkigt land utgör en obligatorisk del av studierna.

Ämnena Franska språket och litteraturen och Litteraturvetenskap har ett regelbundet utbyte med Institutet för nordiska studier vid Université de Basse-Normandie i Caen. Detta inleddes långt före min tid vid Åbo Akademi och bestod bland av gästföreläsarvistelser av den kände franske skandinavisten Jean Renaud. Sedan 2009 har Åbo Akademi flera gånger gästats av Annelie Jarl-Ireman, lektor i skandinavisk litteratur i Caen, och Marie-Laure Bouté, lärare i franska som främmande språk på samma universitet, medan undertecknad flera gånger gjort besök och undervisat vid institutet i Caen. På senare tid har också Mia Österlund och Katja Sandqvist från Litteraturvetenskap besökt Caen och hållit litteraturvetenskapliga föreläsningar där. Vi har också etablerat kontakt med professor Harri Veivo (med en bakgrund i Finland) och deltar ibland som referentgranskare för tidskriften Nordiques som presenterar skandinavisk litteratur för en fransk publik. Vidare har jag varit gästföreläsare på sommarskolan i världs- och migrationslitteratur vid Groningens universitet i Nederländerna. Beyond Horizons som den heter har arrangerats av Jeanette den Toonder och Petra Bromans vid det holländska universitetet under ett stort antal somrar. Dessa lärare representerar franskämnet respektive skandinavistiken och Åbo Akademi har både ett allmänt FHPT-avtal och ett avtal med litteraturvetenskapen med detta universitet. Åbo Akademi har också besökts av professorn i franskspråkig litteratur, Jaap Lintvelt, nu emeritus. Lintvelt är specialist på fransk-kanadensisk litteratur och har föreläst på mina kurser här i Åbo.

Ett annat universitet som Franska språket och litteraturen har avtal med är Université Mont Blanc i Chambéry. Vi har vid två tillfällen tagit emot lektor Marc Vuillermoz, specialist inom fransk teartervetenskap, här vid Åbo Akademi och en gång gästades vi av Dominique Lagorgette, lärare inom franskspråkig litteratur och språkvetenskap vid universitetet. Lagorgette talade bland annat om den franska kriminalromanens utveckling på en föreläsning i Arken. Jag besökte själv institutet år 2015 och höll ett antal lektioner i fransk litteratur där. Jag besöker regelbundet Université catholique de Louvain i Belgien där jag tagits emot av professorerna Pierre Piret och Costantino Maeder. Senast jag var där var i november 2022, då jag bland annat föreläste om författarna Anne-Marie Berglund och Marianne Alopaeus, båda två svenskspråkiga med anknytning till Finland. Jag planerar en ny resa under vårterminen 2024, bland annat för att delta i en konferens om ekokritik i litteraturen.

I januari 2023 gjorde jag en första kontaktskapande resa till Tartus universitet. Jag kombinerade den med en skrivperiod där jag arbetade på min monografi om den fransk-spanske författaren Michel del Castillo. Under vistelsen bodde jag på Villa Tammekann som ägs av Granöstiftelsen vid Åbo universitet och där man kan hyra rum för kortare skriv- och forskningsvistelser. Anställda vid Åbo universitet kan få stipendium men vi från Åbo Akademi får bo där till ett förmånligt pris för vistelsen. Det var rofyllt och inspirerande att arbeta i huset i Tartu. Vid universitetet besökte jag instituten för skandinavistik, engelska och romanska språk och hade möten med Daniel Sävborg, Eva Rein och Tanel Lepsu. Resan resulterade snart i ett svarsbesök. Professor Sävborg besökte Åbo Akademi och litteraturvetenskapen i september 2023 och berättade bland annat om sitt projekt inom svensk 1700-talsteater. Erasmusavtal har upprättats mellan litteraturvetenskapen och engelskan vid Åbo Akademi och universitetet i Tartu.

Man kan alltså konstatera att utbytena är mycket berikande och utvecklande för oss som lärare men även för de studerande. Vi sänder regelbundet franskstuderande till exempel till universiteten i Caen, Montpellier, Lyon och Louvain för en eller två terminers studier. Här kan man nämna att universitetet i Caen är särskilt intressant eftersom man undervisar i svenska, norska, danska och finska där, vilket ger möjlighet för våra studerande att träffa fransmän och fransyskor som är intresserade av de nordiska länderna. Jag vill tacka Harriet Klåvus och Internationella enheten vid Åbo Akademi som på ett flexibelt och positivt sätt möjliggjort de här viktiga lärar- och studentutbytena. Jag är övertygad om att de kommer att ha betydelse för mobilitet och internationalisering på olika nivåer vid Åbo Akademi även på längre sikt.

Svante Lindberg
Äldre universitetslektor, docent
Franska språket och litteraturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *