’Shaking it up’ på ASIS&T konferensen i New Orleans, oktober 2011

Kim HolmbergFör ett par veckor sedan deltog jag i en panel vid ASIS&T (American Society for Information Science and Technology) Annual Meeting 2011 i New Orleans, LA. Konferensen var intressant och New Orleans som stad unik och trevlig. Från konferensen är det två saker som jag vill dela med er: hur panelen som jag deltog i kom till och hurudan den blev. Båda sakerna tycker jag var unika och intressanta och jag hoppas att någon blir kanske inspirerad och vill låna våra idéer. Eftersom ett av vår panels bärande teman var öppenhet (av data och forskning) så är det också fritt fram att låna våra metoder och idéer.

Fem (5!) dagar före deadlinen för konferens presentationerna för ASIS&T Annual Meeting 2011 gick ut var jag inte ens på väg till konferensen, men sedan såg jag en intressant tweet (=meddelande på Twitter). I meddelandet stod det:

Any #altmetrics, #openscience, #opendata tweeps going to #ASIST this year + interested in a panel? Due May 31, eek!

Eftersom speciellt hashtaggen #altmetrics berörde mina forskningsintressen svarade jag på meddelandet och fick veta att fyra andra personer jag aldrig träffat före också svarat på den. Vi var alltså sex personer som började skriva på ett förslag för en panel till konferensen. Panel medlemmarna var: Alex Garnett (University of Victoria), Christina Pikas (University of Maryland), Heather Piwowar (DataONE and Dryad National Evolutionary Synthesis Center), Jason Priem (University of North Carolina at Chapel Hill), Nicholas Weber (University of Illinois) och jag. Eftersom panelen handlade om öppen data och öppenhet i forskning överlag så använde vi oss av Google Docs där vi öppet började jobba på vårt förslag under titeln: Shaking it up: embracing new methods for publishing,finding, discussing, and measuring our research output. Vår presentation gjorde vi också i en gemensam Google Doc som kan hittas här.

Panelen som vi planerade var långt ifrån traditionell. Panelisterna skulle ha ca tre minuter var att presentera sin forskning, medan tyngdpunkten skulle vara på interaktion och publik respons. Panelen skulle alltså involvera publiken och vara mycket interaktiv. Vi ville också samla in data i panelen som vi sedan skulle presentera i en poster session under konferensen, förutsagt att vårt poster förslag också blev godkännt, vilket den blev. Både panelen och postern blev godkända, men i det preliminära programmet hade arrangörerna placerat vår panel efter poster sessionen, men lyckligtvis fick vi det ändrat. Redan det att panelen blev godkänd var ett litet mirakel, eftersom 5 dagar före deadline var vår panel endast 140 tecken på Twitter. Men tydligen uppskattade granskarna våra idéer och tyckte (liksom vi) att de var värda att presentera och kunde hämta något nytt till konferensen.

I inledningen av panelen bad vi publiken ställa sig och stå i rummet längs med en imaginär axel som representerade publikens åsikter till ett antal påstående som vi gav dem. I ena ändan av denna axel skulle alla som var helt av samma åsikt stå och i den andra ändan alla som var helt av avvikande åsikt stå. Mellan dessa ändpunkter fanns alla de olika graderna av åsikter som kunde tänkas finnas. Tanken var att det skulle bli en mänsklig Lickert skala, och det lyckades faktiskt bra. Idén med en mänsklig Lickert skala kom inte från oss, utan två av oss hade varit på en konferens där de hade sett det göras. Den mänskliga datan skissades upp och användes som en del av vår poster. Under panelen bad vi också att publiken svarade på en enkät om de teman som vi presenterade och som representerade vår forskning. Publiken kunde besvara enkäten på webben eller i pappersform. Även denna insamlade data användes senare i vår poster.

Panelen var en succée. Det var flera personer som efteråt kom till oss och sa att detta var den bästa panel som de varit med om. Senare under konferensen var det flera som kom och berättade att de hört så mycket om vår panel och att de beklagade för att de suttit på fel panel och hellre deltagit i vår. Efter panelen hade vi ca 6 timmar på oss att analysera data som vi samlat och göra det till en poster. Vi hade med oss pennor och papper och en massa kreativitet. Allt detta resulterade i den roligaste och den bästa poster sessionen som jag någonsin varit med om.

Postern skapas

I hotell Marriott’s lobby erövrade vi ett par bord och började göra vår poster.

Sista editeringarna 2 minuter efter att poster sessionen startade

Postern blev klar ca två minuter efter att poster sessionen hade börjat. Sista editeringarna och tilläggen gjordes då postern redan hängde på sin plats.

The Team

An English translation (Google Translation) of this page is available here.

5 thoughts on “’Shaking it up’ på ASIS&T konferensen i New Orleans, oktober 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *