månadsarkiv: januari 2014

Finländska forskningspublikationer hittas i Juuli

I publikationsportalen Juuli, som upprätthålls av Nationalbiblioteket i samarbete med UKM och CSC, hittar du alla de publikationer från år 2011 och 2012 som de nationella universiteten (även till viss del yrkeshögskolorna) rapporterat i samband med den årliga publikationsinsamlingen.

I Juuli kan du behändigt söka fram ÅA:s publikationer från år 2011-2012, de är 2959 till antalet. En del av dessa kommer du åt att läsa i fulltext.

Du kan också begränsa sökresultaten t ex till viss upphovsman eller vetenskapsområde.

Du hittar Juuli här:

http://www.juuli.fi/?&lng=sv

Vårens kortkurser i informationssökning och referenshantering

Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser

Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 21.1 kl. 10-12

För naturvetare och teknologer: 25.3 kl. 10-12

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

En stor del av Åbo Akademis biblioteks samlingar består av elektroniska resurser, och det huvudsakliga verktyget för att hitta dessa resurser är Nelliportalen. Med hjälp av portalen hittar du databaser och e-tidskrifter inom ditt eget ämnesområde, och kan även söka i flera databaser samtidigt. Dessutom hittar du ordböcker, encyklopedier, e-böcker och mycket mer.

Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks

Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 28.1 kl. 10-12.

För naturvetare och teknologer: 1.4  kl. 10-12.

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare. Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser.

För mer information om kurserna se bibliotekets hemsida eller kontakta bibliotekets koordinator i användarutbildning, Eva Costiander-Huldén, e-post ecostian@abo.fi, tfn 4980

COURSES IN ENGLISH

 

Information seeking in the Alma database and the Nelli portal

Time:

For science and technology: 13.2 10-12 a.m.

For arts and humanities: 4.3 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Demonstrations of the Alma database (where you can find print material) and the Nelli portal (for e‑material), along with general tips on how to search for information. Get acquainted with our library resources and learn how to find the infor­mation you need.

RefWorks — for gathering and managing references

Time:

For science and technology: 25.2 10-12 a.m.

For arts and humanities: 18.3 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Introduction to RefWorks and Write-N-Cite – a program that helps you manage your references when searching for information and writing academic texts. RefWorks can make the technical part of your thesis writing a bit easier. During the course you will learn how to import references to your own reference database, create folders, edit references, and also how to create automatic bibliographies.

You can register for the courses online at http://www.abo.fi/bibliotek/en/bibkurser/.

If you have any questions about any of the courses, please contact Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, phone 02-215 4980.