månadsarkiv: april 2013

Nyhet i Alma – beställ lån från Depåbiblioteket!

Nu kan du som är studerande eller anställd vid ÅA beställa lån och kopior av artiklar från Depåbiblioteket i Kuopio direkt i Alma. Boklån kostar 4 euro/lån och kopior är gratis. Depåbiblioteket är ett gemensamt lagerbibliotek för biblioteken i Finland med över en miljon böcker och tidskrifter. Mycket av deras material finns inte i ÅAB:s samlingar.

Gör så här i Alma:

  • Klicka på Databaser
  • Välj Depåbiblioteket och klicka på Anslut
  • Sök efter böcker eller tidskrifter som vanligt
  • När du hittat det du söker, klicka på titeln och välj Beställning/reservering
  • Logga in som vanligt med lånekortsnummer, PIN-kod och efternamn. Ditt hembibliotek skall vara Åbo Akademis bibliotek.
  • Välj Samlån – Yhteislaina – UB request om det gäller en bok.
  • Välj Artikelkopia – Artikkelikopio – Article om du vill ha en kopia av en tidskriftsartikel. Ange de uppgifter som efterfrågas om artikeln.

Artikelkopian skickas avgiftsfritt till din abo.fi-adress och du får e-post från Depåbiblioteket när du kan hämta boken du beställt från huvudbiblioteket. När du hämtar lånet betalar du samtidigt avgiften. Även om du inte hämtar ut lånen du beställt måste avgiften betalas.

Lånen förnyar du själv vid Mina lån i Alma eller via länken du ser i kravbrevet och påminnelser kommer direkt från Depåbiblioteket. Personalen vid ÅAB har av tekniska orsaker inte möjlighet att förnya de här lånen. Endast tillgängliga böcker kan beställas så om du vill reservera en utlånad bok ska du vända dig till fjärrlåneservicen. Observera att en del av dina kunduppgifter tillfälligt kopieras till Depåbibliotekets databas Vaari. Har du frågor, kontakta ill(a)abo.fi!

Köp publikationer från Åbo Akademis förlag vid biblioteket

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till ÅA. Förlaget publicerar doktorsavhandlingar, monografier, symposieskrifter och dylikt. Här ser du vilka publikationer som finns och i Finlandssvenska bokkatalogen 2012 presenteras även fjolårets utgivning (se s 39-41). Tryckta publikationer kan köpas vid Huvudbiblioteket eller genom att kontakta Anders Ekberg, publikationer@abo.fi eller tel. (02) 215 4190.

ÅA:s doktorsavhandlingar finns också i elektronisk form i det nationella publikationsarkivet Doria och allting som ges ut av ÅA:s förlag går naturligtvis att låna på biblioteket.