månadsarkiv: februari 2016

Ingmar Lundbergs fotoutställning i Åbo Akademis bibliotek 22.2 – 31.3.2016

”I den bästa av världar”

1978-2015 13 analoga fotografier av Ingmar Lundberg 22.2-31.3.2016

lundberg_1

Ingmar Lundbergs utställning presenterar ett urval foton både i svart-vitt och färg från de senaste trettiofem åren (1966 -2000). Denna period sammanfaller till största delen med hans tjänstgöring som bibliotekarie på Åbo Akademis bibliotek; han pensionerades hösten 1996 och flyttade till Mariehamn 1998.

Lundberg har under sin tjänstetid haft förtroendeuppdrag: han har representerat Åbo Akademi i Finlands fotografiska museums representantskap under åren 1981-89 (denna uppgift har efter honom skötts av en annan fotointresserad bibliotekarie från ÅAB) och kallats till hedersmedlem i Åbo fotoklubb, där han sedan 1966 varit verksam. Inte endast stillbilden utan också den levande bilden har fascinerat Lundberg. Bl. a fungerade han som filmkritiker i Åbo Underrättelser i början av 1960- talet.

Som emeritus har han haft mera tid att fördjupa sig i sina kära hobbies, som inte bara har att göra med ljusets inverkan på verkligheten utan också ljudets behag. Men om man tror att en bibliotekarie under fritiden läser böcker, så har jag aldrig hört Ingmar säga att en text i en bok tilltalat honom lika mycket som en bild. Det har nog varit olika slags bilder i fototidskrifter och foto- och konstböcker, som fått honom att visa sin entusiasm åt utomstående ”bilddiggare”. Vi har haft många intressanta diskussioner om foton, som piggat upp arbetsdagen. Ingmar har varit en erfaren fotospecialist att lita på, då det behövts råd och hjälp i arbetet på Bildsamlingarna och i min egen fotoforskning.

Bibliotekarier med fotointressen finns och har funnits på biblioteken. Redan under 1960- och 70-talet hade vi en kunnig naturfotograf, Nils Söderman på ÅAB. Det är bra för biblioteksbranschen att det finns både bokmalar och bildmalar, speciellt under dessa tider, då den digitaliserade bilden spelar en allt större roll för informationsförmedlingen i samhället. Ingmar deltog med en bildsvit i den stora utställningen ”Amatörfotografer vid Åbo Akademi 1918-1993” vid Åbo Akademis 75-årsjubileum år 1993. Där presenterades flera generationer av amatörfotografer som varit verksamma vid ÅA som forskare, tjänstemän, studerande mm. och lämnat efter sig visuella dokument, som ännu förmedlar stämningar och traditioner från gångna tider. Ingmar har under åren dokumenterat personalens arbetsliv och fester i bilder, som nu bevaras i Bildsamlingarna. Han har också donerat till ÅAB sina fotografier, som finns upphängda på bibliotekets väggar.

Utställaren har själv deklarerat att han älskar det klassiska fotografimediet, dess förmåga att dokumentera det omedelbara, att fånga en händelse som varat blott ett ögonblick. För att nå ett tillfredställande resultat behöver en fotograf god tur: han skall befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt i rätt belysning och tillräckligt nära sitt motiv. Urvalet av motiv och begränsningen av motivet gör varje fotograf intuitivt. En erfaren fotograf har under sina lärlingsår med hjälp av försök och misstag lärt sig ”se” eller urskilja sina motiv ur det massiva utbudet av impulser i omgivningen.

Lundbergs produktion kan indelas i två perioder, perioden 1966-1982 med svartvita bilder och perioden 1983- med färgbilder. Sina motiv hittar han i vardagslivet i staden: människan agerande ensam eller i grupp och människans arkitektoniska skapelser, och i naturen där tiden och naturkrafterna lämnat spår efter sig. Bilderna har ofta ett symboliskt innehåll. Han är till uttryckssättet både asket och romantiker.

Stenen som material har Lundberg fotograferat under de båda perioderna: dekorativa kurvor och rutmönster i stenbeläggningarna på gatorna, varierande struktur i olika stenbyggnader och monumentala stenbumlingar och bergslandskap som fotografen fascinerats av under sina sommarvistelser i den åländska och åboländska skärgården. Det finns en romantiker bakom de
ofta strängt förenklade motiven: formen är omringad av en mystisk atmosfär som tilltalar åskådaren. Han har använt symboler bekanta från surrealisternas konst, t.ex. käpp, pålar, reflekterande ytor, skuggor.

Mina tolkningar av Ingmars foton baserar sig dels på våra diskussioner och dels på kunskaper som samlats under arbetsåren på ÅAB, men bilderna lever också sitt eget liv och talar sitt eget språk som vem som helst utan bakgrundsinformation kan bli delaktig.

Catherine af Hällström

 

 

Foto: Heimer Lindström, 1993.

Foto: Heimer Lindström, 1993.

Ingmar Lundberg

född 27.6.1932 i Helsingfors, bosatt i Mariehamn

 • bibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek under åren 1966-1996
 • hedersmedlem i Åbo fotoklubb
 • varit med om att arrangera och haft bildkollektioner med på utställningen ARTFOTO, som har ordnats av Åbonejdens fotoklubbar vart tredje år under åren 1969-1979
 • diplom vid den internationella fotobiennalen för småbildsformat i Warszawa 1978
 • representerat Åbo Akademi i Finlands fotografiska museums representantskap under åren 1981-1989
 • deltagit med en utställning vid Amatörkulturdagarna 21.3 – 4.4 1987 i Åbo kulturcentrum
 • deltagit med 13-bilders kollektion i utställningen ”Amatörfotografer vid Åbo Akademi 1918-1993” vid Åbo Akademis 75-års-jubileum
 • separatutställning på Laterna Magica i Helsingfors i december 1995(med Leena Saraste och Mikko Junninen)
 • separatutställning i Åbo Akademis biblioteks entréhall i Åbo i februari-mars 1997
 • separatutställning i Ålands folkhögskola i juni 1997
 • separatutställning på Laterna Magica i Helsingfors i januari 1998 (med Hideo Matsumoto, Tom Rajalin och Catharina Kajander)
 • separatutställning i Ständerhuset i Helsingfors vid Finska Vetenskapssocietetens symposium om färgen den 18 maj 1998
 • separatutställning på Mariehamnsgalleriet i september 1998
 • separatutställning i Ålands Hotell och Restaurangskola i Mariehamn i mars-april 1999
 • separatutställning på Laterna Magica i Helsingfors i juni-juli 1999 (med Erkki Heinonen)
 • stipendium av föreningen Konstsamfundet 1995, 1997 och 1999
 • utställning ”Italien i våra hjärtan” i Ålands konstmuseums entrégalleri i Mariehamn, tillsammans med Folke Wickström (teckningar), hösten 2012
 • utställning tillsammans med Hans-Peter Fagerholm i Galleri Fäktargubben i Mariehamn, vintern 2012
 • publikationer:
  • Lundberg, Ingmar, Fotokopieringen vid vetenskapliga bibliotek och upphovsrättslagstiftningen: nuläge och framtidsperspektiv, [utg. av] Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Stockholm, København, 1978.
  • Paul Jansson, Ringa Sandelin, Siv Storå, Staden: begrepp, miljö, erfarenhet/ urval och redigering:, Åbo : Åbolands litteraturförening, 1994. Fotografier av Ingmar Lundberg (pärmen, s. 8-13) och Stig Gustafsson (s. 34-37).
  • Lundberg, Ingmar, Intuition, Mariehamn, 2010.
  • Lundberg, Ingmar, Forma tankar, foto; Erik Andersson, text, Mariehamn, 2005.

representerad i:
Fotografiska museet, Stockholm
Nordiska museet, Stockholm
Finlands fotografiska museum, Helsingfors
Ålands Konstmuseum, Mariehamn
Åbo Akademis bibliotek
Mariehamns stadsbibliotek