månadsarkiv: februari 2014

Senaste nytt med PressDisplay

Uppdatering: Utbudet av finlandssvenska dagstidningar i PressDisplay har minskat under sommaren. För tillfället finns enbart  Åbo Underrättelser.

Med PressDisplay får du tillgång till pinfärska dagstidningar – från hela världen! Dagens nummer tillgängliggörs i regel tidigt varje morgon och är därefter åtkomligt i ungefär tre månader. Och vad bättre är: dagstidningen du läser i PressDisplay är en exakt kopia av papperstidningen som säljs i tidningskiosken eller ligger på prenumerantens frukostbord. Tiden med stympade elektroniska dagstidningar är därmed över!

Dagstidningarna kan listas enligt typ, utgivningsland, mest lästa – eller sökas fram via ett sökfält. När du skriver namnet på dagstidningen, kom ihåg att ersätta bokstäverna åäö med sina respektive pricklösa varianter. Åbo Underrättelser heter följaktligen Abo Underrattelser. Dagstidningarna innehåller tacksamt nog alla tänkbara tecken och bokstäver.

När du läser en dagstidning i PressDisplay ser du ett uppslag i taget.

Klicka för att se hur ett uppslag i PressDisplay ser ut!

Klicka för att se hur ett uppslag i PressDisplay ser ut!

Du kan bläddra sida för sida eller använda innehållsförteckningen för att ta fram en viss sida. Om du klickar på rubriken till en artikel öppnas artikeln med avskalad layout i ett nytt fönster; om du klickar på artikelns brödtext blir den delen av tidningssidan förstorad. För att återgå till en vy med ett helt uppslag kan du dubbelklicka var som helst på tidningssidan (förutom rubrikerna).

Sökning i innehållet är möjligt med hjälp av Advanced Search.

Sökning i innehållet är möjligt med hjälp av Advanced Search.

Om du på annat sätt än att bläddra i tidningen tar fram en artikel (t.ex. via numrets innehållsförteckning,  ett RSS-flöde eller genom att du gör en artikelsökning) öppnas artikeln likaså i ett nytt fönster med avskalad layout. Den fullständiga versionen av artikeln ligger alltid uppslagen bakom det nyöppnade fönstret. En artikel kan skrivas ut med antingen fullständig eller avskalad layout.

Åbo Akademis biblioteks licens täcker fem samtidiga användare av PressDisplay. För att använda PressDisplay bör du vara noggrann med att använda följande adress:
http://www.nelliportaali.fi/link/FIN27120

Om du besöker adressen utanför Åbo Akademis nätverk ombes du logga in (med ditt ÅA-användarnamn och -lösenord) för att ges tillträde till PressDisplay. Om alla ”läsplatser” är upptagna då du besöker PressDisplay möts du av ett meddelande som ber dig att försöka på nytt senare.

Söker du äldre tidningar i elektronisk form?  Den digitala tidningssamlingen Mediearkivet innehåller en uppsjö rikssvenska (dags)tidningar samt Hufvudstadsbladet och Nya Åland. I bästa fall återfinns tidningsnummer från tidigt 1980-tal i Mediearkivet.  Formatet som tidningen presenteras i varierar från enbart text till exakta kopior. Till skillnad från PressDisplay förutsätter Mediearkivet att din läsning tar sin början i en sökning. Av denna orsak lämpar sig Mediearkivet inte lika väl för kronologisk eller ofokuserad läsning som PressDisplay gör. Om artikeln du tar fram i Mediearkivet återges i en exakt kopia kan du förvisso därefter också bläddra sidvis i det numret av tidningen.

Riktigt gamla tidningar hittar du i Historiska Tidningsbiblioteket http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Här hittas alla finländska dagstidningar, det man publicerar här är det som tryckts för ca 100 år sedan – och tidigare. Sökmotorn är långsam men ger numera ganska korrekta träffar.

Motsättningarnas tid 1905-1945 – motsättningarnas tidskrifter. Utställning på Åbo Akademis bibliotek 7.2-17.4.2014

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften garm

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften Garm t.h. i bilden

MOTSÄTTNINGARNAS TID 1905-1945

Motsättningarna är historiens lokomotiv. Finland, som självständig stat, föddes ur motsättningar; revolutionerna i Ryssland och första världskriget och in i nya motsättningar, framför allt klassmotsättningar. Självständighetens eufori följdes av inbördeskrigets tragedi. Motsättningarna i landet minskade inte av den grymma hämnd de röda drabbades av efter krigets slut.
De nationalistiska strömningarna i Europa under 30-talet gick inte heller Finland förbi. Fascistiska, nazistiska och ultranationalistiska grupper, som Lapporörelsen, IKL m.fl. uppstod. Fennomaner och svekomaner stred om vems blod som var renast samtidigt som antisemitismen, antikommunismen och rysshatet florerade…
Man brukar tala om ”vinterkrigsandan”, om en tid då motsättningarna i landet gav vika för en nationell enighet. Det var ett bräckligt samförstånd, men ändå något som blivit en del av Finlands nationella mytologi. Efterkrigstiden förde med sig nya motsättningar och konflikter.

MOTSÄTTNINGARNAS TIDSKRIFTER

Tidskriften är ett utmärkt hjälpmedel, då man vill få en samtidsuppfattning av ett historiskt skede eller ögonblick. Händelserna har ännu inte hunnit gå genom så många filter, som då de nått historieböckerna. Vi har i denna utställning valt att plocka fram politiska tidskrifter och politiska skämttidningar ur bibliotekets samlingar, för att visa detta materials värde för forskning och allmänt intresse. Vi har valt att exponera ytterligheterna i de motsättningar epoken innehållit. På så vis kan man tydligast se de konflikter som styrt det självständiga Finlands första årtionden.

Utställningen har sammanställts av bibliotekarie Tom Karlsson och biblioteksamanuens Martin Ellfolk. Utställningen kan besökas under bibliotekets öppettider t.o.m. 17 april 2014.