Kategoriarkiv: Kurser

Lär dig söka information och hantera referenser – bibliotekets kurser i vår

Vet du inte var du ska börja när du ska söka vetenskaplig information för dina studier eller din forskning? Vill du få ordning på dina referenser och lära dig att göra snygga litteraturlistor? Kom då på bibliotekets kurser:

  • Tisdag 19.2 Informationssökning i Nelli-portalen. Lärare: Jessica Signell
  • Onsdag 27.2 Referenshantering med RefWorks-programmet. Lärare: Eva Höglund
  • Tisdag 12.3 Information seeking in Alma and the Nelli portal. Teacher: Jessica Signell
  • Tisdag 19.3 To gather and edit references with the RefWorks programme. Teacher: Eva Höglund
  • Tisdag 16.4 Informationssökning i Nelli-portalen. Lärare: Eva Costiander-Huldén
  • Tisdag 23.4 Referenshantering med RefWorks-programmet. Lärare: Ellinor Hjerpe

Plats och tidpunkt: Stansen i ASA-huset, kl. 10-12. Den 27.2 hålls kursen i Galvani i ASA-huset, kl. 10-12.
Anmäl dig till kurserna via Lärcentrets kurskatalog.

Akademiska studiefärdigheter 3-4

Har du missat de obligatoriska kurserna i informationssökning eller behöver du friska upp dina sökfärdigheter inför kandidatuppsats eller gradu? Då är nätkurserna Akademiska studiefärdigheter något för dig! Kurserna hålls i Moodle och omfattar vardera 1 sp. Självständiga uppgifter och test ingår och lärarna ger feedback både individuellt och till hela gruppen.

I kurserna Akademiska studiefärdigheter ingår nätuppgifter

18.3-12.4.2013
ASF 3: Grundkurs i informationssökning

Lärare: Eva Costiander-Huldén. Anmälningar via MinPlan

15.4-12.5.2013
ASF 4: Fortsättningskurs i informationssökning samt referenshantering med RefWorks

Lärare: Jessica Signell. Anmälningar via MinPlan

Vill du veta mer? Kontakta kurskoordinator Eva Costiander-Huldén, tfn. 02-2154 980, eller e-post ecostian@abo.fi

Kurser i informationssökning och referenshantering under våren 2012


* Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser!
Tidpunkt: 20.2, 14.3 eller 23.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Nelliportalen är det huvudsakliga verktyget för användning av e-resurser (databaser) och
e-tidskrifter. Med hjälp av portalen kan du söka i flera databaser samtidigt. Här hittar du även ordböcker, encyklopedier, patent och mycket mer!

* Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks!
Tidpunkt: 18.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare! Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser!

* Fördjupa dina kunskaper i RefWorks på RefWorks fortsättingskurs!
Tidpunkt: 8.3 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Har du stött på problem då du använt RefWorks? Här är din chans att få svar på dina frågor! Fortsättningskursen i RefWorks genomförs som en problemlösningsverkstad till vilken deltagarna får bidra med egna frågor. Frågorna skickas till eva.hoglund@abo.fi senast 29.2.2012.

Nätkurser

* ASF3 – Informationskompetens, grundkurs, 1 sp
Tidpunkt: 12.3 – 5.4
Anmälning: Senast 5.3 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs lär du dig att söka systematiskt i bibliotekets resurser. Du lär dig hur olika databaser är uppbyggda och att göra smarta sökargument. Du lär dig att söka fram både tryckt och elektroniskt material för dina studier.
I samsökportalen Nelli lär du dig att söka information i flera databaser samtidigt och att spara dina träffar. Du kommer också att bekanta dig med elektroniska uppslagsverk och ordböcker!

* ASF4 – Informationskompetens, fortsättningskurs, 1 sp
Tidpunkt: 10.4 – 4.5
Anmälning: Senast 2.4 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs kommer du att träna dig i att söka information för en verklig eller fiktiv uppsats med hjälp av Nelliportalen. Vi går igenom allt från formulering av en sökfråga till att lokalisera materialet vi hittat, och avslutar sedan med hantering av referenserna och skapande av automatiska källförteckningar i referenshanteringsprogrammet RefWorks!

Intresserad?
* Mer information om Nelli- och RefWorks-kurserna samt länk till anmälnings-databasen hittar du på adressen http://www.abo.fi/personal/kurskatalog/.
* Mer information om nätkurserna hittar du på adressen http://www.abo.fi/student/akadstudkurs/. Kursanmälning sker via MinPlan.
* Om du har några frågor om kurserna, tag kontakt med bibliotekarie Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, tel. 02-215 4980.

Smidigare referenshantering med hjälp av RefWorks

Refworks är ett webbaserat verktyg för att lagra och hantera referenser, skapa litteraturlistor och utforma notapparat. RefWorks lämpar sig för dig som skriver längre texter, så som kandidatavhandlingar, magisteruppsatser, gradun, artiklar eller doktorsavhandlingar. Till RefWorks kan du importera referenser från en mängd bibliotekskataloger och databaser och dessa kan grupperas och organiseras i olika mappar. Från Nelli kan du lätt exportera en artikelpost till RefWorks genom att klicka på den röda RefWorks  ikonen.

Det fina med RefWorks är att samtidigt som du skriver på ditt dokument kan du infoga dina hänvisningar och skapa automatisk källförteckning. Detta sker antingen genom funktionen One line/Cite View i RefWorks eller ännu mer behändigt genom att ladda ner och installera plug-in programmet Write-N-Cite. RefWorks sköter formateringen av referenserna utifrån det hänvisningssystem du vill ha, t ex APA eller Harvard.

För att komma i gång måste du skapa ett eget konto med användarnamn och lösenord här. Bekräftelse kommer per e-post oftast inom några minuter.

Åbo Akademis bibliotek erbjuder kurser i RefWorks. Denna vår är datumen följande:

16.2 kl. 10.15-12 Grundkurs i RefWorks

8.3 kl. 10.15-12 Fortsättningskurs i RefWorks

21.3 kl. 10.15-12 RefWorks in English (grundkurs på engelska)

18.4 kl. 10.15-12 Grundkurs i RefWorks

Platsen för kurserna är PC-klass Stansen, ASA B, våning 1. Mer information om kurserna samt anmälningsblanketten hittar du här. ÅAB skräddarsyr även RefWorks kurser för specialgrupper, t ex personalen eller forskarna vid något ämne.

Ifall du stött på problem då du använt RefWorks eller är osäker på någon specifik detalj får du gärna vara i kontakt med Eva Höglund, eva.hoglund@abo.fi, vid ÅAB.

RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt skrivande lite lättare!

Eva Höglund