månadsarkiv: februari 2012

Web of Science – en mångsidig referens- och citeringsdatabas

Web of Science är en referens- och citeringsdatabas, som du når via Nelliportalen.

Web of Science lämpar sig speciellt väl för sökningar inom naturvetenskaper, medicin, teknik och vårdvetenskap men även inom humanistiska och samhällsvetenskaper. Referenserna i databasen är länkade till fulltextartiklar i de fall där ÅAB har nyttjanderätt till tidskriften i fråga.

Web of Science är en databas med mångsidiga sökegenskaper. I Web of Science kan du söka på bl.a. ämne eller tema, författare och titel. Du kan spara dina sökningar, printa ut dem, skicka dem som e-postmeddelande eller exportera dem direkt till referenshanteringsprogram så som RefWorks och EndNote. För varje artikel kan du se hur många gånger och var den citerats samt hur många och vilka artiklar just denna artikel citerar.

Cited Reference Search möjliggör sökning på basen av redan funna referensers hänvisningar. Du kan även söka artiklar som citerar en viss författare. Cited Reference Search gör det också möjligt för dig att följa upp citeringar av dina egna artiklar. Med hjälp av Related Records funktionen får du lätt fram liknande referenser från olika vetenskapsgrenar och från olika tidsperioder. Med hjälp av Create Citation Report kan du på ett lätt åskådligt sätt se hur ofta en viss artikel citerats olika år.

Genom funktionen Create Citation Alert kan du skapa en bevakning som går ut på att du får ett e-postmeddelande varje gång någon citerar en viss artikel.

I Journal Citation Reports kan du bl.a. kolla upp en viss tidskrifts impaktfaktor. Värderingen är möjlig både på enskilda tidskrifters och på ämnesvisa tidskriftsgruppers nivå.

Web of Science har redan under en lång tid varit en källa till bibliometriska analyser, dvs för att till exempel få ett mått på en forskares eller tidskrifts inflytande inom sitt forskningsområde.

Web of Science består av följande databaser:

1.      Arts and Humanities Citation Index®: här indexeras ca 1140 tidskrifter inom humaniora och konst.

2.      Science Citation Index Expanded™: här indexeras ca 5700 naturvetenskapliga tidskrifter. Tillväxten är ca 17750 hänvisningar i veckan.

3.      Social Sciences Citation Index®: här indexeras ca 1720 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

4.      Journal Citation Reports innehåller hänvisningar från över 8500 tidskrifter från över 60 länder. Science Edition innehåller information från ungefär 5000 naturvetenskapliga och tekniska tidskrifter och Social Science Edition från ungefär 1500 humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter.

5.      Essential Science Indicators innehåller rankinglistor som gör jämförelser mellan bl.a. författare och universitet.

Användarguider för hur man söker i Web of Science hittar du här.

Web of Science utgör en del av portalen Web of Knowledge som produceras av Thomson Reuters.

Eva Höglund

Strindberg 22.1.1849-14.5.1912

Eftersom det i år är 100 år sedan August Strindberg dog presenteras ett urval av hans verk i en utställning i huvudbibliotekets entréhall under tiden 16.2-27.4.2012. Utställningen innehåller också fotografier från Åbo Akademis bildsamlingar vid Åbo Akademis bibliotek, som visar familjen Strindberg i Finland.

En raritet i utställningen är ett porträtt av Strindberg i visitkortsformat, fotograferat av Robert Roesler i Stockholm ca 1875. På baksidan finns en handskriven hälsning till målaren Severin Falkman (Sthlm 1831-Hfors 1889).

Porträtt av August Strindberg, ca 1875. "Aristokrakten (Sic!) Severin Falkman från Nihilisten och dessoaktadt vännen Strindberg." Åbo Akademis bildsamlingar, ÅAB

För mera information om författaren och om evenemang som ordnas i Sverige och runtom i världen under Strindbergsåret, besök Strindberg2012.se!

Kurser i informationssökning och referenshantering under våren 2012


* Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser!
Tidpunkt: 20.2, 14.3 eller 23.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Nelliportalen är det huvudsakliga verktyget för användning av e-resurser (databaser) och
e-tidskrifter. Med hjälp av portalen kan du söka i flera databaser samtidigt. Här hittar du även ordböcker, encyklopedier, patent och mycket mer!

* Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks!
Tidpunkt: 18.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare! Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser!

* Fördjupa dina kunskaper i RefWorks på RefWorks fortsättingskurs!
Tidpunkt: 8.3 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Har du stött på problem då du använt RefWorks? Här är din chans att få svar på dina frågor! Fortsättningskursen i RefWorks genomförs som en problemlösningsverkstad till vilken deltagarna får bidra med egna frågor. Frågorna skickas till eva.hoglund@abo.fi senast 29.2.2012.

Nätkurser

* ASF3 – Informationskompetens, grundkurs, 1 sp
Tidpunkt: 12.3 – 5.4
Anmälning: Senast 5.3 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs lär du dig att söka systematiskt i bibliotekets resurser. Du lär dig hur olika databaser är uppbyggda och att göra smarta sökargument. Du lär dig att söka fram både tryckt och elektroniskt material för dina studier.
I samsökportalen Nelli lär du dig att söka information i flera databaser samtidigt och att spara dina träffar. Du kommer också att bekanta dig med elektroniska uppslagsverk och ordböcker!

* ASF4 – Informationskompetens, fortsättningskurs, 1 sp
Tidpunkt: 10.4 – 4.5
Anmälning: Senast 2.4 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs kommer du att träna dig i att söka information för en verklig eller fiktiv uppsats med hjälp av Nelliportalen. Vi går igenom allt från formulering av en sökfråga till att lokalisera materialet vi hittat, och avslutar sedan med hantering av referenserna och skapande av automatiska källförteckningar i referenshanteringsprogrammet RefWorks!

Intresserad?
* Mer information om Nelli- och RefWorks-kurserna samt länk till anmälnings-databasen hittar du på adressen http://www.abo.fi/personal/kurskatalog/.
* Mer information om nätkurserna hittar du på adressen http://www.abo.fi/student/akadstudkurs/. Kursanmälning sker via MinPlan.
* Om du har några frågor om kurserna, tag kontakt med bibliotekarie Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, tel. 02-215 4980.

Smidigare referenshantering med hjälp av RefWorks

Refworks är ett webbaserat verktyg för att lagra och hantera referenser, skapa litteraturlistor och utforma notapparat. RefWorks lämpar sig för dig som skriver längre texter, så som kandidatavhandlingar, magisteruppsatser, gradun, artiklar eller doktorsavhandlingar. Till RefWorks kan du importera referenser från en mängd bibliotekskataloger och databaser och dessa kan grupperas och organiseras i olika mappar. Från Nelli kan du lätt exportera en artikelpost till RefWorks genom att klicka på den röda RefWorks  ikonen.

Det fina med RefWorks är att samtidigt som du skriver på ditt dokument kan du infoga dina hänvisningar och skapa automatisk källförteckning. Detta sker antingen genom funktionen One line/Cite View i RefWorks eller ännu mer behändigt genom att ladda ner och installera plug-in programmet Write-N-Cite. RefWorks sköter formateringen av referenserna utifrån det hänvisningssystem du vill ha, t ex APA eller Harvard.

För att komma i gång måste du skapa ett eget konto med användarnamn och lösenord här. Bekräftelse kommer per e-post oftast inom några minuter.

Åbo Akademis bibliotek erbjuder kurser i RefWorks. Denna vår är datumen följande:

16.2 kl. 10.15-12 Grundkurs i RefWorks

8.3 kl. 10.15-12 Fortsättningskurs i RefWorks

21.3 kl. 10.15-12 RefWorks in English (grundkurs på engelska)

18.4 kl. 10.15-12 Grundkurs i RefWorks

Platsen för kurserna är PC-klass Stansen, ASA B, våning 1. Mer information om kurserna samt anmälningsblanketten hittar du här. ÅAB skräddarsyr även RefWorks kurser för specialgrupper, t ex personalen eller forskarna vid något ämne.

Ifall du stött på problem då du använt RefWorks eller är osäker på någon specifik detalj får du gärna vara i kontakt med Eva Höglund, eva.hoglund@abo.fi, vid ÅAB.

RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt skrivande lite lättare!

Eva Höglund