månadsarkiv: oktober 2011

Välkommen till Plattdag för ”dummies” 1.0!

I den utmärkta svenska e-bokskartläggningen När kommer boomen? (skriven ur ett biblioteksperspektiv) konstaterar författarna att det visionära i debatten kring e-boken ofta står i motsats till den pragmatiska verkligheten med en ansträngd ekonomi och bristfälliga strukturer kring e-boksdistributionen. Även de finländska biblioteksföreningarnas samarbetsorgan publicerade 28.10.2011 ett ställningstagande till distributionen av e-böcker – man vill trygga bibliotekens rätt att låna ut även elektroniskt material: ” Bibliotekens rätt att låna ut tryckta böcker gratis är idag tryggad genom ett undantag i lagen om upphovsrätt. Ett motsvarande undantag bör utsträckas till att gälla även elektroniskt material”.

Faktum är i alla fall att allt fler böcker utkommer i elektronisk version och de kompletterar i många fall de tryckta samlingarna., t.ex. företaget Elib, som distribuerar svenskspråkiga e-böcker, gör det möjligt för ÅA-studerande att låna vissa kursböcker i digitalt  format. Bland dessa e-böcker finns verk av bl.a. Tage Kurtén, Alf Rehn och Michael Uljens.

Vi på ÅAB vill presentera de resurser vi har just nu och på vilka olika sätt man kan läsa de e-böcker som vi kan fömedla. Hjärtligt välkomna att medverka! Om du på förhand vill skicka in frågor om e-böcker på bibliotek, eller hur pekplattor kan användas i undervsiningen, kan du gärna maila larcentret@abo.fi

Bilder från Helsingfors bokmässa

Åbo Akademi och Åbo Akademis bibliotek hade en monter på Helsingfors bokmässa, som gick av stapeln i Böle 27.10-30.10.2011.

Mässan hade sammanlagt över 80 000 besökare. Vi hade doktorsavhandlingar och bibliotekets kort till salu i ÅA:s monter och mässbesökarna visade ett ganska stort intresse för bägge. Korten finns i fortsättningen att köpas vid Huvudbibliotekets lånedisk, om någon redan börjat fundera på julkort!

I det stora myllret av författare, besökare och montrar pratade bland andra Mikael Björklund, Kjell Westö och debutanterna Sara Jungersten, Peppe Öhman, Marcus Prest och Jolin Slotte om sina böcker vid de finlandssvenska scenerna. På torsdagen intervjuades även forskaren, och tillika en av ÅAB:s bibliotekarier, Maria Lassén-Seger om finlandssvenska barnböcker, klippet kan ses på Yles Arena. Klippet är tillgängligt t.o.m. 26.11.11.

Ellinor Hjerpe

Nu är framtiden här

Hufvudstadsbladet firade att Helsingfors varit huvudstad i hundra år genom att ge ut ett minnesnummer den 7 april 1912 (d.v.s. bara några dagar innan Titanic sjönk). Utöver att minnas tillbaks på åren som gått gjorde man också en humoristisk blick framåt om vad som kunde tänkas stå i HBL hundra år in i framtiden. När vi nu nästan är där kan man konstatera att vi inte riktigt ännu flyger på gatorna. Men att det finns kvinnor i Helsingfors stadsfullmäktige är väl nu närmast en självklarhet, om än det kanske inte är riktigt lika många som man med smått raljerande ton tänkte sig 1912…

(Klicka på bilden så blir den större)

Just detta nummer finns ännu inte digitaliserat i sin helhet, men många andra nummer av gamla HBL och andra dagstidningar hittar du i Nationalbibliotekets Historiska Tidningsbibliotek och vid Huvudbibliotekets friexemplarsdator.

Ellinor Hjerpe

Låna e-böcker till dator eller läsplatta!

Biblioteket erbjuder nu utlåning av e-böcker som du kan läsa på din dator eller från din läsplatta/mobiltelefon. Tjänsten heter Elib och ägs av Bonnierförlagen, Natur & Kultur, Norstedts förlagsgrupp och Piratförlaget. Boksortimentet består av alltifrån romaner, deckare och barnböcker till facklitteratur och ordböcker. Det finns också ett urval av ljudböcker som man kan lyssna på från nätet, dessa går ej att kopiera över till andra apparater. Majoriteten av böckerna är på svenska.

Gör så här:

  • Klicka på länken (finns också i Nelli)
  • Sök på titel, författare eller kategori
  • Välj en bok och klicka på Låna boken
  • Följ instruktionerna och installera vid behov Adobe Digital Editions
  • Ange lånekortsnummer och PIN-kod. (Obs! PIN-koden får inte vara den förvalda 12345 utan du måste först byta koden vid Mina lån i Alma).
  • Klicka på Hämta hem bok

På Elibs egna sidor finns mera anvisningar och svar på vanliga frågor. Lånetiden är 28 dagar, efter det försvinner boken automatiskt. Du kan låna samma bok flera gånger men maximalt 5 böcker per vecka. Mycket nöje!

Digitala friexemplar vid Huvudbiblioteket

Vid Huvudbiblioteket finns en dator där du kan se på digitala friexemplar som Nationalbiblioteket och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) tillhandahåller. Materialet består av tre delar:

  • Radio- och TV-arkivets databas över tv-och radioprogram
  • Nationalbibliotekets digitaliserade samlingar
  • Nationalbibliotekets webbarkiv

Radio- och TV-arkivet har som uppgift att lagra det kulturarv som skapas i form av tv- och radioprogram. Samtidigt öppnas också en större möjlighet för forskare att använda denna typ av material i sin forskning. Elva tv-kanaler och 16 radiokanaler (bl.a. YLE, MTV3, Nelonen, SubTV, Radio Nova och Groove FM) sparas i sin helhet sedan år 2009 och därtill lagras även stickprov från omkring 100 andra kanaler.

Nationalbiblioteket har digitaliserat (och digitaliserar fortsättningsvis) ett brett urval av tidningar, tidskrifter och småtryck ur sina stora samlingar. Material som inte längre är upphovsrättsskyddat (d.v.s. tryckt före år 1911) finns fritt tillgängligt på nätet, medan du vid friexemplarsdatorn också kan läsa material tryckt efter 1911. Här ser du vilka tidskrifter som finns för tillfället. Nationalbiblioteket digitaliserar också mycket annat material, kolla gärna upp det med!

Vid friexemplarsdatorn kan du också se i Nationalbibliotekets webbarkiv där de samlat in och lagrat finländska webbsidor sedan år 2006. Där ser man hur en webbsida utvecklats under årens lopp och webbsidor som numera inte finns kvar på nätet går att söka fram. Eftersom en stor del av materialet i databaserna är upphovsrättsskyddat går det tyvärr inte att kopiera eller spara materialet digitalt men en printer finns för pappersutskrifter. Kom till Huvudbibliotekets lånedisk om du vill använda friexemplarsdatorn!

Ellinor Hjerpe