månadsarkiv: maj 2012

ProQuests databaser

1999 började ÅAB prenumerera på Cambridge Scientific Abstracts. Så länge vi har haft elektroniska resurser har vi haft Cambridge Scientific Abstracts som senare bytte namn till CSA Illumina. Numera sorterar CSA:s bibliografiska databaser under ProQuest, som i sin tur är en del av Cambridge Information Group.

Det är här fråga om bibliografiska databaser (referensdatabaser), som ofta har börjat sin tillvaro som tryckta tidskrifter. De innehåller systematiskt inordnade bibliografiska poster över publicerad litteratur i alla former, dvs. artiklar, handlingar, rapporter, offentliga publikationer, patent, böcker mm. Innehållet beskrivs ingående med indexeringstermer och oftast även med referat. Även om de inte per definition innehåller fulltext kommer man åt denna enkelt med hjälp av OpenURL-teknik. Artikelposterna i databaserna är länkade via SFX till själva artiklarna i fulltext i den utsträckning ÅAB har prenumerationer (klicka på ).

Om vi studerar ProQuests  lista över databaser ser vi att många av databaserna är ”klassiker” inom sina ämnesområden och de har grundats för lång tid sedan, t.ex. Sociological Abstracts startade 1952. Andra klassiker är Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA), Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Metadex, RILM Abstracts of Music Literature, m.fl. De flesta ämnesområden finns representerade, men tyngdpunkten är i alla fall på naturvetenskaper och teknik.

I databaslistan finns det mera information om varje databas under i:et. Det kan vara intressant att klicka på ’View title list’. Vi gör detta för Linguistics and Language Behavior Abstracts. Det visar sig att den genom åren har indexerat 3600 tidskrifter från hela världen. En del tidskrifter har fallit bort så i dag indexeras och skrivs det referat för artiklarna i 1340 tidskrifter.

Antalet ProQuest-databaser är stort men det går att rikta sökningar till större helheter, t.ex. Biological Sciences. Man kan markera om man endast vill söka på ’peer reviewed’, dvs. sakkunniggranskade artiklar. Det kan löna sig att välja ett smalare område att söka på om man bara inte väljer en allt för perifer databas. Det är också möjligt att söka i alla tillgängliga databaser på en gång. Denna egenskap finns med i Nellis snabbsökning.

ProQuest-databaserna har mycket avancerade metoder för att precisera sökningar. Med ’advanced search’ kan man begränsa sina sökningar enligt tid, materialtyp, språk osv.  Under ’search tips’ kan man lära sig att söka med operatorer.

ProQuests referensdatabaser är vårt största bibliografiska sökverktyg för vetenskapliga artiklar, i linje med Web of Science och kanske Chemical Abstracts. I Nelliportalen finns det 73 ProQuest databaser.  Hur många miljoner poster alla dessa databaser innehåller har jag inte hittat uppgifter om, men det finns 29306 poster med ordet ’Turku’, 4079 poster med ’Åbo Akademi’ och 17 miljoner poster med ordet ’science’.

Egil Gersow

Hans Othman – mannen med kameran

Under tiden 3.5-30.7.2012 visas en utställning med bilder av Hans Othman i Huvudbibliotekets entréhall. Hans Othman (1923-2001) var filosofie magister och journalist som speciellt på 1950-talet gjorde sig känd som skicklig fotograf. Han fångade tiden i mängder av svartvita bilder och gav på 50- och 60-talen ut bildverk över Åbo, Borgå, Nådendal och Kymmenedalen. Utställningen visar ett litet smakprov på de tusentals negativ han lämnade efter sig. Utställningen med motiv främst från Åbo har sammanställts av Hans son Henrik Othman och har tidigare visats i Jakobstad.