månadsarkiv: september 2014

ÅU 190 – en sorts klippbok

ÅU

Finlands äldsta ännu utkommande tidning, Åbo Underrättelser, började utkomma 1824 och har således blivit 190 år. Åbo Akademis bibliotek uppmärksammar de jämna åren med en utställning kallad ”ÅU 190 – en sorts klippbok”. På utställningen kan man se nyheter, notiser, annonser, reklam m.m. från tidningens 19 decennier som visar inte bara tidningens utveckling men också hur världen, Finland och Åboland har förändrats.

Utställningen, som sammanställts av biblioteksamanuens Martin Ellfolk, kan ses i Boktornets entréhall under bibliotekets öppettider t.o.m. slutet av november.

SuomenLaki – en resurs för inhemsk rättsinformation

http://haku.suomenlaki.com/img/logo.png?1409524450471

SuomenLaki är en ny resurs, som har köpts in av biblioteket. Den erbjuds av förlaget Talentum, som utger litteratur inom rättsvetenskaper och ekonomi. Databasen innehåller enbart juridiskt material, såsom namnet indikerar.

Databasen är en relativt ny produkt, vilket betyder att den växer starkt. I detta nu innehåller den mest bara finskspråkigt material, men de har börjat översätta böcker till svenska. ÅA har lämnat in en prioriterad lista på önskemål om böcker, som vore viktiga att översätta. Listan är utarbetad vid Rättsvetenskapliga institutionen. Vi får vänta och se…

Man hittar SuomenLaki genom Nelliportalen.

Innehållet i SuomenLaki består av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och böcker. En svenskspråkig bok finns faktiskt redan; Finlands civil- och handelsrätt, en kursbok vid ÅA. Henkilökohtaisen tulon verotus (2014) finns redan i basen och blir kursbok nästa år. Tidskriften Verotus finns också databasen.

Man skapar sin egen portfölj genom att registrera sig med sin @abo.fi e-postadress. I den kan man plocka det material man är intresserad av. Tyvärr är programmet halvfärdigt såtillvida, att man inte direkt från sin egen portfölj kan läsa de böcker, som ÅA har skilt köpt. Vi har påpekat detta för distributören och hoppas att de ändrar i programmet. De böcker som automatiskt hör till paketet går nog att läsa från det egna kontot.

Det lönar sig säkert att ge respons till SuomenLaki, det går bra att göra det också via biblioteket. Resursen skall väl främst betjäna rättsvetare och ekonomer, så vi hoppas på respons speciellt av dessa användare.

Disa Svenskberg