månadsarkiv: november 2013

Det främmande ögat : Alma Söderhjelm i ord och bild – utställning vid Huvudbiblioteket

Alma Söderhjelm (Åbo Akademis bildsamlingar)

Finlands första kvinnliga docent och professor, historiker, internationellt känd revolutionsforskare, den franska kulturens kännare, författare till ett stort antal både vetenskapliga och skönlitterära böcker och artiklar – allt detta var Alma Söderhjelm.
Alma Söderhjelm föddes 10.5.1870 i Viborg. Hon blev student från Svenska lyceet i Viborg år 1889 och inledde samma höst sina universitetsstudier vid universitetet i Helsingfors. Hon blev filosofie kandidat år 1894 och fortsatte sina studier för att år 1900 disputera om tidningspressen under den franska revolutionen. Det ovanliga var att hon samlade material för avhandlingen i Frankrike, under ledning av dåtidens mest kända revolutionsforskare, professor Aulard. Söderhjelm skrev ett flertal viktiga verk om den franska revolutionen ur olika synvinklar men hon ägnade sig även åt att skriva historiska essäer för att väcka intresse för historia bland allmänheten. Hon skrev också ett stort antal vetenskapliga artiklar och recensioner.
Hennes skönlitterära produktion omfattar både dikter, romaner och kåserier i bokform likväl som kåserier och krönikor i dagstidningar och damtidningar.
Alma Söderhjelm utnämndes till professor i allmän historia vid Åbo Akademi i december 1927 och hon avgick med pension år 1937. Efter sin pensionering flyttade hon till Sverige och avled i Saltsjöbaden, Stockholm, 17.3.1949.

Utställningen ligger framme i Huvudbibliotekets entréhall till och med 31.1.2014 och kan ses under bibliotekets öppettider. Välkommen!

Kirsti Leppinen
utställningskoordinator
kleppine@abo.fi
tfn 02-215 4578