Kategoriarkiv: Månadens databas

Intresserad av kemi, processteknik, biokemi eller farmaci? Då är kanske SciFinder något för dig!

SciFinder är en referensdatabas som upprätthålls av American Chemical Society. Där hittar du snabbt och enkelt de artiklar, konferenspublikationer och patenthandlingar som behövs för din uppsats/avhandling. Databasen innehåller mer än 38 miljoner referenser från 50 000 vetenskapliga tidskrifter samt data om 71 miljoner kemiska komponenter, 64 miljoner reaktioner och patent från 63 olika patentmyndigheter.

I SciFinder kan du bl.a. söka på ämne, författare, patentnummer eller kemikalier. Kemikalierna kan du söka med trivialnamn, systematiska namn, CAS nummer eller så ritar du helt enkelt upp strukturen. Du kan också kolla om din substans är toxisk, och om du planerar en reaktion hjälper SciFinder dig att snabbt hitta kemiska egenskaper som löslighet och smältpunkt. Där finns också länkar till NMR-, UV-, IR- och MS-spektra samt information om vem som säljer de kemikalier du behöver och vad de kostar. Du kan läsa mer om funktionerna här.

De äldsta artiklarna i SciFinder är från år 1800 och dagligen adderas 5 000 artiklar, 15 000 substanser och 30 000 reaktioner till databasen. Nya patent blir tillgängliga senast två dagar efter att de publicerats. Det material som ingår i SciFinder kommer från 180 olika länder och kan vara skrivet på 50 språk, men oftast finns det ett sammandrag på engelska. Om vi prenumererar på journalen i elektronisk form kommer du åt artikeln direkt via en länk i SciFinder. Ibland har vi tidskriften bara i tryckt form (det kollar du via Alma) ibland måste artikeln beställas från depåbiblioteket i Kuopio eller som fjärrlån. Dina sökningar kan naturligtvis sparas och referenserna kan exporteras direkt till RefWorks. Kom då ihåg att använda filtret ”CAS SciFinder” när du importerar referenserna.

Lät det intressant? Kontakta Axelias bibliotek (axlan[at]abo.fi) så hjälper vi dig att komma igång med användningen!

Per-Erik Lax och Linda Nisula

ProQuests databaser

1999 började ÅAB prenumerera på Cambridge Scientific Abstracts. Så länge vi har haft elektroniska resurser har vi haft Cambridge Scientific Abstracts som senare bytte namn till CSA Illumina. Numera sorterar CSA:s bibliografiska databaser under ProQuest, som i sin tur är en del av Cambridge Information Group.

Det är här fråga om bibliografiska databaser (referensdatabaser), som ofta har börjat sin tillvaro som tryckta tidskrifter. De innehåller systematiskt inordnade bibliografiska poster över publicerad litteratur i alla former, dvs. artiklar, handlingar, rapporter, offentliga publikationer, patent, böcker mm. Innehållet beskrivs ingående med indexeringstermer och oftast även med referat. Även om de inte per definition innehåller fulltext kommer man åt denna enkelt med hjälp av OpenURL-teknik. Artikelposterna i databaserna är länkade via SFX till själva artiklarna i fulltext i den utsträckning ÅAB har prenumerationer (klicka på ).

Om vi studerar ProQuests  lista över databaser ser vi att många av databaserna är ”klassiker” inom sina ämnesområden och de har grundats för lång tid sedan, t.ex. Sociological Abstracts startade 1952. Andra klassiker är Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA), Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Metadex, RILM Abstracts of Music Literature, m.fl. De flesta ämnesområden finns representerade, men tyngdpunkten är i alla fall på naturvetenskaper och teknik.

I databaslistan finns det mera information om varje databas under i:et. Det kan vara intressant att klicka på ’View title list’. Vi gör detta för Linguistics and Language Behavior Abstracts. Det visar sig att den genom åren har indexerat 3600 tidskrifter från hela världen. En del tidskrifter har fallit bort så i dag indexeras och skrivs det referat för artiklarna i 1340 tidskrifter.

Antalet ProQuest-databaser är stort men det går att rikta sökningar till större helheter, t.ex. Biological Sciences. Man kan markera om man endast vill söka på ’peer reviewed’, dvs. sakkunniggranskade artiklar. Det kan löna sig att välja ett smalare område att söka på om man bara inte väljer en allt för perifer databas. Det är också möjligt att söka i alla tillgängliga databaser på en gång. Denna egenskap finns med i Nellis snabbsökning.

ProQuest-databaserna har mycket avancerade metoder för att precisera sökningar. Med ’advanced search’ kan man begränsa sina sökningar enligt tid, materialtyp, språk osv.  Under ’search tips’ kan man lära sig att söka med operatorer.

ProQuests referensdatabaser är vårt största bibliografiska sökverktyg för vetenskapliga artiklar, i linje med Web of Science och kanske Chemical Abstracts. I Nelliportalen finns det 73 ProQuest databaser.  Hur många miljoner poster alla dessa databaser innehåller har jag inte hittat uppgifter om, men det finns 29306 poster med ordet ’Turku’, 4079 poster med ’Åbo Akademi’ och 17 miljoner poster med ordet ’science’.

Egil Gersow

Westlaw – en mastodont i rättsvetenskaplig information – samt ekonomiska resurser

Westlaw är en samling databaser, som innehåller juridiskt material, både lagstiftning och domstolspraxis, från hela världen. Nyheter om ekonomi och handel från olika delar av världen finns också med. Databaserna når man genom Nelliportalen. För att komma in bör man godkänna användarvillkoren allra längst nere till höger på skärmen. Från ingångssidan kommer man till  Westlaw directory och här kan man välja fliken International Directory. Då får man en översikt över det material, som finns i Westlaw.

Westlaw International är indelad i avdelningar enligt geografiskt område. I dem finner man lagstiftning, patent, procedurer, internationella överenskommelser, handel, industri etc. Materialet är så stort att det är hart när omöjligt att beskriva kort.

Fliken ”European Union” gömmer informationskällor över europeisk lagstiftning, lagberedning och domstolspraxis.

Om man är intresserad att söka i enbart tidskrifter, finns fliken ”World Journals” att tillgå.

Fliken ”WLI Academic” är ingången till en samtidig sökning för olika slag av material; man kan avgränsa sökningen genom att välja enbart det slag av material man vill ha från hela världen eller från vissa världsdelar/länder.

Databaserna kan ha ett vänster om titeln på databasen och genom att klicka på den får man information om innehållet. Om det finns ett vid ett sökformulär, kommer du åt söktips för respektive sökfält.

Varje flik har dessutom en vänsterspalt, som kan hjälpa i sökningar, ge information om innehållet i resurser och dyl. Vänstra sidan av WLI Academic fliken har också en länk till West eLearning Center där man når korta filmsnuttar, som hjälper en att söka och hantera sökresultat.

Westlaw International måste man botanisera i för att kunna söka i, men när man väl använder den finns det mycket att hämta där.

Disa Svenskberg

Cambridge Histories Online – referensböcker i elektronisk form

Sedan 1960-talet har Cambridge University gett ut bokserien Cambridge History, ett referensverk som innehåller historia om olika ämnen. Vid biblioteket finns många av böckerna i tryckt form men verket finns också tillgängligt i elektronisk form via Nelliportalen. Samlingen består av 251 volymer indelade på 15 olika ämnen; alltifrån historia om länder och världsdelar, ekonomi, vetenskap och filosofi till historia om konst, litteratur, teater och musik. Det går att söka i alla volymer samtidigt eller att bläddra igenom titlarna på böckerna som ingår. Böckernas kapitel är  lagrade som sökbara pdf:ar, som går att spara och skriva ut. För närmare sökinstruktioner rekommenderas denna guide.

Ellinor Hjerpe

Web of Science – en mångsidig referens- och citeringsdatabas

Web of Science är en referens- och citeringsdatabas, som du når via Nelliportalen.

Web of Science lämpar sig speciellt väl för sökningar inom naturvetenskaper, medicin, teknik och vårdvetenskap men även inom humanistiska och samhällsvetenskaper. Referenserna i databasen är länkade till fulltextartiklar i de fall där ÅAB har nyttjanderätt till tidskriften i fråga.

Web of Science är en databas med mångsidiga sökegenskaper. I Web of Science kan du söka på bl.a. ämne eller tema, författare och titel. Du kan spara dina sökningar, printa ut dem, skicka dem som e-postmeddelande eller exportera dem direkt till referenshanteringsprogram så som RefWorks och EndNote. För varje artikel kan du se hur många gånger och var den citerats samt hur många och vilka artiklar just denna artikel citerar.

Cited Reference Search möjliggör sökning på basen av redan funna referensers hänvisningar. Du kan även söka artiklar som citerar en viss författare. Cited Reference Search gör det också möjligt för dig att följa upp citeringar av dina egna artiklar. Med hjälp av Related Records funktionen får du lätt fram liknande referenser från olika vetenskapsgrenar och från olika tidsperioder. Med hjälp av Create Citation Report kan du på ett lätt åskådligt sätt se hur ofta en viss artikel citerats olika år.

Genom funktionen Create Citation Alert kan du skapa en bevakning som går ut på att du får ett e-postmeddelande varje gång någon citerar en viss artikel.

I Journal Citation Reports kan du bl.a. kolla upp en viss tidskrifts impaktfaktor. Värderingen är möjlig både på enskilda tidskrifters och på ämnesvisa tidskriftsgruppers nivå.

Web of Science har redan under en lång tid varit en källa till bibliometriska analyser, dvs för att till exempel få ett mått på en forskares eller tidskrifts inflytande inom sitt forskningsområde.

Web of Science består av följande databaser:

1.      Arts and Humanities Citation Index®: här indexeras ca 1140 tidskrifter inom humaniora och konst.

2.      Science Citation Index Expanded™: här indexeras ca 5700 naturvetenskapliga tidskrifter. Tillväxten är ca 17750 hänvisningar i veckan.

3.      Social Sciences Citation Index®: här indexeras ca 1720 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

4.      Journal Citation Reports innehåller hänvisningar från över 8500 tidskrifter från över 60 länder. Science Edition innehåller information från ungefär 5000 naturvetenskapliga och tekniska tidskrifter och Social Science Edition från ungefär 1500 humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter.

5.      Essential Science Indicators innehåller rankinglistor som gör jämförelser mellan bl.a. författare och universitet.

Användarguider för hur man söker i Web of Science hittar du här.

Web of Science utgör en del av portalen Web of Knowledge som produceras av Thomson Reuters.

Eva Höglund

Månadens databas – Mediearkivet

Mediearkivet är det största digitala nyhetsarkivet i Norden. Det innehåller mer än 400 svenska tryckta dagstidningar och tidskrifter, även Hufvudstadsbladet (2004-) och Nya Åland (2008-) ingår. De sökbara artiklarna sträcker sig oftast från slutet av 1980-talet framåt. Mediearkivet upprätthålls av Retriever, som ägs av TT och Norska NTB.

Eftersom databasen uppdateras dagligen går det bra att läsa t.ex. dagens Hbl, Aftonbladet eller Svenska Dagbladet där. Databasens utseende är kanske inte fullt lika tilltalande som tidningarnas egna webbsidor men fördelen är att även äldre artiklar går att läsa här. Artiklarna är oftast i pdf- eller html-format och de kan skrivas ut eller sparas på egen dator.

Varje månad kommer vi i bloggen att lyfta fram databaser som finns i Nelliportalen. Databaserna är tillgängliga i ÅA:s nätverk och studerande, forskare och personal kommer även in i databaserna hemifrån. Har du frågor eller problem med att använda databaserna/Nelliportalen, skicka e-post till biblioteket@abo.fi!

Ellinor Hjerpe