Kategoriarkiv: Huvudbiblioteket

Nytt vid Huvudbiblioteket – låneautomat

Vill du hämta böcker redan kl 8.15 från Huvudbiblioteket? Nu är det möjligt eftersom vår nya låneautomat går att använda under bibliotekets alla öppettider! Det enda du behöver göra är att kryssa för rutan Jag lånar boken med automaten för varje bok du vill låna själv när du beställer i Alma. Och förstås ta med ditt lånekort och PIN-kod!

Observera att läsesalslån (pro gradun, tidskrifter, rariteter och dylikt) alltid hämtas vid lånedisken. Böckerna står på en öppen hylla bredvid automaten som gör det möjligt för andra att se vad du beställt. Om du inte vill att detta ska ske, kryssa inte för rutan Jag lånar boken med automaten och hämta dina lån från lånedisken istället.

Lånen står på avhämtningshyllan en vecka och tas fram enligt samma schema som de andra lånen:

  • beställ före kl. 12 = boken kan hämtas samma dag efter kl. 15
  • beställ efter kl. 12 = boken kan hämtas följande dag efter kl. 15

Köp publikationer från Åbo Akademis förlag vid biblioteket

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till ÅA. Förlaget publicerar doktorsavhandlingar, monografier, symposieskrifter och dylikt. Här ser du vilka publikationer som finns och i Finlandssvenska bokkatalogen 2012 presenteras även fjolårets utgivning (se s 39-41). Tryckta publikationer kan köpas vid Huvudbiblioteket eller genom att kontakta Anders Ekberg, publikationer@abo.fi eller tel. (02) 215 4190.

ÅA:s doktorsavhandlingar finns också i elektronisk form i det nationella publikationsarkivet Doria och allting som ges ut av ÅA:s förlag går naturligtvis att låna på biblioteket.

Böcker från Huvudbiblioteket direkt till arbetsrummen

Från och med början av året kan ÅA-anknutna forskare och lärare beställa böcker från Huvudbiblioteket direkt till sin interna ÅA-adress. Detta gäller böcker som ges som hemlån.

Vid beställning av böcker i Alma skriver man i kommentarrutan Skicka till och sin interna adress (t.ex. hus, ämne och rum).

Framtagning på Huvudbiblioteket sker enligt normal tidtabell: beställt före kl. 12 tas fram samma dag, beställt efter kl. 12 tas fram följande dag.

Böckerna registreras som utlånade i Alma innan de skickas med intern post till den angivna adressen. Lånen kan återlämnas på samma sätt eller lämnas till närmaste ÅA-bibliotek.