Kategoriarkiv: Nelliportalen

E-böcker – ett alternativ?

Svenska skrivregler toppar utlåningslistan på svenskspråkiga e-böcker

Svenska skrivregler toppar utlåningslistan på svenskspråkiga e-böcker

Bibliotekets e-bokssamlingar har under de senaste åren vuxit och även e-bokslånen har ökat. Ca 350 titlar i e-boksbeståndet är kursböcker, dvs. ca 5% av kursbokstitlarna har en elektronisk version. Fördelen med e-böcker är att du slipper att köa för boken, den tar inte plats i din bokhylla/väskan.

En e-bokslicens eller e-boksköp för biblioteket sparar också utrymme (hyror) och rutinarbetskostnader. Däremot finns det ganska lite färsk forskning kring läsupplevelse och elektroniska kursböcker. Olika enkäter, fokusgruppsundersökningar ger vid handen att en majoritet föredrar tryckta böcker. Enligt en undersökning i USA 2008 har bokens form ingen betydelse för inlärningsresultatet. I framtiden kommer fler e-böcker att vara interaktiva, med inbyggda filmsnuttar och tester, vilket ökar mervärdet på boken.


Vilka alternativ finns i dag
?
Genom Nelliportalen kan kunderna logga in i 23 e-boksleverantörers sidor – som omfattar över 400.000 titlar av vitt olika slag: Early English Books Online (EEBO) innehåller digitala faksimilsidor av så gott som alla arbeten tryckta i England, Irland, Skottland, Wales och brittisk Nordamerika och arbeten på engelska tryckt annanstans från 1473-1700 till den svenska Elib-sidan som innehåller svenskspråkig skön- och facklitteratur (ca 3.500 titlar, 1.662 lån 2013).

För en månad sedan tecknade biblioteket ett avtal med förlaget Talentum, vilket ger våra studerande och forskare möjligheter att läsa den mest utlånade kursboken, Finlands civil- och handelsrätt, på nätet. I avtalet ingår även ett fyrtiotal andra böcker och Högsta domstolens beslut sedan 1998. Jag tippar att Talentum sida kommer att toppa vår e-kursboksanvändning nästa höst!

Den mest omfattande och mångvetenskapliga e-boksaggregatorn är Ebrary. ÅAB har ett licensavtal med Ebrary som heter Academic Complete. Paketet innehåller över 107.000 titlar, de allra flesta på engelska. 2013 har 388.911 inloggningar i Ebrary skett vid Åbo Akademi. Utöver Academic Complete finns ca 600.000 e-bokstitlar på Ebrarys kommersiella sida att välja mellan för inköp till ÅA:s Ebraryhylla.

Vi kan konstatera att användningen av elektroniska böcker har ökat under de senaste åren. Detta torde också bero på att tabletterna eller surfplattorna blivit vanligare. Alla e-böcker som biblioteket tillhandahåller går att läsa med hjälp av dator, men läsupplevelsen blir betydligt bättre med läsplatta eller surfplatta. Elibs böcker går utmärkt att ladda ner på platta och läsas med programmen Aldiko eller Bluefire, och Ebrary har numera en app för iPads och Androidplattor.

Vill du veta mer om ÅAB:s e-böcker? Ta gärna kontakt med biblioteket! Undertecknad ställer gärna upp och diskuterar inköpsalternativ, om läsmöjligheter eller erfarenheter av e-boksläsning, både ur student- och lärarperspektiv.


Eva Costiander-Huldén, ledande informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek

Vill du använda bibliotekets e-böcker, artiklar och RefWorks hemifrån? Gör så här:

Alternativ 1: logga in i Nelliportalen

Gå till Nelliportalen, klicka på Logga in och skriv in ditt vanliga ÅA-användarnamn och lösenord (samma som till din ÅA e-post). Klart!

(Användarautentiseringen till våra resurser görs med ett system som används vid många finländska högskolor, fördjupning i ämnet finns på våra hemsidor och (på finska) på CSC – Tieteen tietotekniikan keskus webbsidor.)

Alternativ 2: skapa en VPN-förbindelse

Genom en VPN-förbindelse (Virtual Private Network) får du också tillgång till e-resurserna hemifrån. Datacentralen beskriver hur man sätter upp en sådan med olika operativsystem. För Windows och Mac rekommenderas en PPTP lösning (instruktioner för Windows Vista/Windows 7, Windows XP respektive Mac OS X). Observera att brandväggar kan sätta käppar i hjulen, läs mera om brandväggsregler här.

Har du frågor eller om du inte får det att fungera, kontakta oss!

Ellinor Hjerpe

Lär dig söka information och hantera referenser – bibliotekets kurser i vår

Vet du inte var du ska börja när du ska söka vetenskaplig information för dina studier eller din forskning? Vill du få ordning på dina referenser och lära dig att göra snygga litteraturlistor? Kom då på bibliotekets kurser:

 • Tisdag 19.2 Informationssökning i Nelli-portalen. Lärare: Jessica Signell
 • Onsdag 27.2 Referenshantering med RefWorks-programmet. Lärare: Eva Höglund
 • Tisdag 12.3 Information seeking in Alma and the Nelli portal. Teacher: Jessica Signell
 • Tisdag 19.3 To gather and edit references with the RefWorks programme. Teacher: Eva Höglund
 • Tisdag 16.4 Informationssökning i Nelli-portalen. Lärare: Eva Costiander-Huldén
 • Tisdag 23.4 Referenshantering med RefWorks-programmet. Lärare: Ellinor Hjerpe

Plats och tidpunkt: Stansen i ASA-huset, kl. 10-12. Den 27.2 hålls kursen i Galvani i ASA-huset, kl. 10-12.
Anmäl dig till kurserna via Lärcentrets kurskatalog.

Akademiska studiefärdigheter 3-4

Har du missat de obligatoriska kurserna i informationssökning eller behöver du friska upp dina sökfärdigheter inför kandidatuppsats eller gradu? Då är nätkurserna Akademiska studiefärdigheter något för dig! Kurserna hålls i Moodle och omfattar vardera 1 sp. Självständiga uppgifter och test ingår och lärarna ger feedback både individuellt och till hela gruppen.

I kurserna Akademiska studiefärdigheter ingår nätuppgifter

18.3-12.4.2013
ASF 3: Grundkurs i informationssökning

Lärare: Eva Costiander-Huldén. Anmälningar via MinPlan

15.4-12.5.2013
ASF 4: Fortsättningskurs i informationssökning samt referenshantering med RefWorks

Lärare: Jessica Signell. Anmälningar via MinPlan

Vill du veta mer? Kontakta kurskoordinator Eva Costiander-Huldén, tfn. 02-2154 980, eller e-post ecostian@abo.fi

Westlaw – en mastodont i rättsvetenskaplig information – samt ekonomiska resurser

Westlaw är en samling databaser, som innehåller juridiskt material, både lagstiftning och domstolspraxis, från hela världen. Nyheter om ekonomi och handel från olika delar av världen finns också med. Databaserna når man genom Nelliportalen. För att komma in bör man godkänna användarvillkoren allra längst nere till höger på skärmen. Från ingångssidan kommer man till  Westlaw directory och här kan man välja fliken International Directory. Då får man en översikt över det material, som finns i Westlaw.

Westlaw International är indelad i avdelningar enligt geografiskt område. I dem finner man lagstiftning, patent, procedurer, internationella överenskommelser, handel, industri etc. Materialet är så stort att det är hart när omöjligt att beskriva kort.

Fliken ”European Union” gömmer informationskällor över europeisk lagstiftning, lagberedning och domstolspraxis.

Om man är intresserad att söka i enbart tidskrifter, finns fliken ”World Journals” att tillgå.

Fliken ”WLI Academic” är ingången till en samtidig sökning för olika slag av material; man kan avgränsa sökningen genom att välja enbart det slag av material man vill ha från hela världen eller från vissa världsdelar/länder.

Databaserna kan ha ett vänster om titeln på databasen och genom att klicka på den får man information om innehållet. Om det finns ett vid ett sökformulär, kommer du åt söktips för respektive sökfält.

Varje flik har dessutom en vänsterspalt, som kan hjälpa i sökningar, ge information om innehållet i resurser och dyl. Vänstra sidan av WLI Academic fliken har också en länk till West eLearning Center där man når korta filmsnuttar, som hjälper en att söka och hantera sökresultat.

Westlaw International måste man botanisera i för att kunna söka i, men när man väl använder den finns det mycket att hämta där.

Disa Svenskberg

Cambridge Histories Online – referensböcker i elektronisk form

Sedan 1960-talet har Cambridge University gett ut bokserien Cambridge History, ett referensverk som innehåller historia om olika ämnen. Vid biblioteket finns många av böckerna i tryckt form men verket finns också tillgängligt i elektronisk form via Nelliportalen. Samlingen består av 251 volymer indelade på 15 olika ämnen; alltifrån historia om länder och världsdelar, ekonomi, vetenskap och filosofi till historia om konst, litteratur, teater och musik. Det går att söka i alla volymer samtidigt eller att bläddra igenom titlarna på böckerna som ingår. Böckernas kapitel är  lagrade som sökbara pdf:ar, som går att spara och skriva ut. För närmare sökinstruktioner rekommenderas denna guide.

Ellinor Hjerpe

Web of Science – en mångsidig referens- och citeringsdatabas

Web of Science är en referens- och citeringsdatabas, som du når via Nelliportalen.

Web of Science lämpar sig speciellt väl för sökningar inom naturvetenskaper, medicin, teknik och vårdvetenskap men även inom humanistiska och samhällsvetenskaper. Referenserna i databasen är länkade till fulltextartiklar i de fall där ÅAB har nyttjanderätt till tidskriften i fråga.

Web of Science är en databas med mångsidiga sökegenskaper. I Web of Science kan du söka på bl.a. ämne eller tema, författare och titel. Du kan spara dina sökningar, printa ut dem, skicka dem som e-postmeddelande eller exportera dem direkt till referenshanteringsprogram så som RefWorks och EndNote. För varje artikel kan du se hur många gånger och var den citerats samt hur många och vilka artiklar just denna artikel citerar.

Cited Reference Search möjliggör sökning på basen av redan funna referensers hänvisningar. Du kan även söka artiklar som citerar en viss författare. Cited Reference Search gör det också möjligt för dig att följa upp citeringar av dina egna artiklar. Med hjälp av Related Records funktionen får du lätt fram liknande referenser från olika vetenskapsgrenar och från olika tidsperioder. Med hjälp av Create Citation Report kan du på ett lätt åskådligt sätt se hur ofta en viss artikel citerats olika år.

Genom funktionen Create Citation Alert kan du skapa en bevakning som går ut på att du får ett e-postmeddelande varje gång någon citerar en viss artikel.

I Journal Citation Reports kan du bl.a. kolla upp en viss tidskrifts impaktfaktor. Värderingen är möjlig både på enskilda tidskrifters och på ämnesvisa tidskriftsgruppers nivå.

Web of Science har redan under en lång tid varit en källa till bibliometriska analyser, dvs för att till exempel få ett mått på en forskares eller tidskrifts inflytande inom sitt forskningsområde.

Web of Science består av följande databaser:

1.      Arts and Humanities Citation Index®: här indexeras ca 1140 tidskrifter inom humaniora och konst.

2.      Science Citation Index Expanded™: här indexeras ca 5700 naturvetenskapliga tidskrifter. Tillväxten är ca 17750 hänvisningar i veckan.

3.      Social Sciences Citation Index®: här indexeras ca 1720 tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

4.      Journal Citation Reports innehåller hänvisningar från över 8500 tidskrifter från över 60 länder. Science Edition innehåller information från ungefär 5000 naturvetenskapliga och tekniska tidskrifter och Social Science Edition från ungefär 1500 humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter.

5.      Essential Science Indicators innehåller rankinglistor som gör jämförelser mellan bl.a. författare och universitet.

Användarguider för hur man söker i Web of Science hittar du här.

Web of Science utgör en del av portalen Web of Knowledge som produceras av Thomson Reuters.

Eva Höglund

Kurser i informationssökning och referenshantering under våren 2012


* Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser!
Tidpunkt: 20.2, 14.3 eller 23.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Nelliportalen är det huvudsakliga verktyget för användning av e-resurser (databaser) och
e-tidskrifter. Med hjälp av portalen kan du söka i flera databaser samtidigt. Här hittar du även ordböcker, encyklopedier, patent och mycket mer!

* Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks!
Tidpunkt: 18.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare! Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser!

* Fördjupa dina kunskaper i RefWorks på RefWorks fortsättingskurs!
Tidpunkt: 8.3 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Har du stött på problem då du använt RefWorks? Här är din chans att få svar på dina frågor! Fortsättningskursen i RefWorks genomförs som en problemlösningsverkstad till vilken deltagarna får bidra med egna frågor. Frågorna skickas till eva.hoglund@abo.fi senast 29.2.2012.

Nätkurser

* ASF3 – Informationskompetens, grundkurs, 1 sp
Tidpunkt: 12.3 – 5.4
Anmälning: Senast 5.3 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs lär du dig att söka systematiskt i bibliotekets resurser. Du lär dig hur olika databaser är uppbyggda och att göra smarta sökargument. Du lär dig att söka fram både tryckt och elektroniskt material för dina studier.
I samsökportalen Nelli lär du dig att söka information i flera databaser samtidigt och att spara dina träffar. Du kommer också att bekanta dig med elektroniska uppslagsverk och ordböcker!

* ASF4 – Informationskompetens, fortsättningskurs, 1 sp
Tidpunkt: 10.4 – 4.5
Anmälning: Senast 2.4 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs kommer du att träna dig i att söka information för en verklig eller fiktiv uppsats med hjälp av Nelliportalen. Vi går igenom allt från formulering av en sökfråga till att lokalisera materialet vi hittat, och avslutar sedan med hantering av referenserna och skapande av automatiska källförteckningar i referenshanteringsprogrammet RefWorks!

Intresserad?
* Mer information om Nelli- och RefWorks-kurserna samt länk till anmälnings-databasen hittar du på adressen http://www.abo.fi/personal/kurskatalog/.
* Mer information om nätkurserna hittar du på adressen http://www.abo.fi/student/akadstudkurs/. Kursanmälning sker via MinPlan.
* Om du har några frågor om kurserna, tag kontakt med bibliotekarie Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, tel. 02-215 4980.

Ladda ner böcker från ebrary – så fungerar det

I e-boksdatabasen ebrary, som är tillgänglig i Nelliportalen för ÅA-studerande och -personal, kan man vid knappen Download ladda ner böcker för läsning offline. För att komma igång med detta ska du först skapa ett ebrary-konto vid Sign in. Alternativen för nedladdningen är sedan följande:

1. Ladda ner ett kapitel eller en sida/sidor i pdf-format

 • välj Create an image PDF, antingen ett helt kapitel (Chapter) eller ett antal sidor (page range), när du klickat på Download vid boken du sökt fram
 • filen kan sparas på datorn och läsas offline samt flyttas till läsplattor och olika mobila apparater
 • filen slutar inte fungera efter ett tag utan den finns kvar tills du själv raderar den
 • max 40 sidor per gång kan laddas ner
 • sidorna sparas som en bild och är inte sökbara (sidorna blir också lite suddiga)
 • mer information på engelska

2. Ladda ner hela böcker

 • installera först Adobe Digital Editions på din dator och registrera ett Adobe ID (det är gratis och behöver bara göras en gång)
 • logga in i ebrary och välj att ladda ner hela boken i rutan som kommer upp vid Download
 • välj att filen ska öppnas med Adobe Digital Edition och logga in med ditt Adobe ID
 • boken slutar fungera efter 14 dagar och max 10 böcker kan lånas samtidigt
 • Det går att lämna tillbaks eller radera boken innan den slutar fungera när du inte vill läsa den längre
 • böckerna kan flyttas över till läsplattor och olika mobila apparater
 • man kan söka och göra anteckningar i böckerna
 • mer information på engelska

3. App för iOS-apparater

 • en gratis app kan laddas ner från App Store till iPad, iPhone och iPod Touch
 • för att använda appen behövs både ett ebrary-konto och ett Adobe ID
 • i appen kan man söka böcker, läsa online och ladda ner böcker för läsning offline
 • nedladdade böcker slutar fungera efter 14 dagar och max 10 böcker kan lånas samtidigt
 • i appen medföljer en guide med mera instruktioner

Har du frågor eller stöter på problem, kontakta biblioteket@abo.fi!

Ellinor Hjerpe

Månadens databas – Mediearkivet

Mediearkivet är det största digitala nyhetsarkivet i Norden. Det innehåller mer än 400 svenska tryckta dagstidningar och tidskrifter, även Hufvudstadsbladet (2004-) och Nya Åland (2008-) ingår. De sökbara artiklarna sträcker sig oftast från slutet av 1980-talet framåt. Mediearkivet upprätthålls av Retriever, som ägs av TT och Norska NTB.

Eftersom databasen uppdateras dagligen går det bra att läsa t.ex. dagens Hbl, Aftonbladet eller Svenska Dagbladet där. Databasens utseende är kanske inte fullt lika tilltalande som tidningarnas egna webbsidor men fördelen är att även äldre artiklar går att läsa här. Artiklarna är oftast i pdf- eller html-format och de kan skrivas ut eller sparas på egen dator.

Varje månad kommer vi i bloggen att lyfta fram databaser som finns i Nelliportalen. Databaserna är tillgängliga i ÅA:s nätverk och studerande, forskare och personal kommer även in i databaserna hemifrån. Har du frågor eller problem med att använda databaserna/Nelliportalen, skicka e-post till biblioteket@abo.fi!

Ellinor Hjerpe