månadsarkiv: maj 2013

Friexemplar – en rättighet 27.5-30.9.2013

Åbo Akademis bibliotek har sedan 1919 haft lagstadgade friexemplarsrättigheter. Detta innebär att man tillsammans med fem andra bibliotek i Finland erhåller ett exemplar av allt det material som trycks i landet, förutom en del undantagna kategorier. Sedan år 2008  har även audiovisuellt och digitalt material införlivats i friexemplarslagstiftningen. Åbo Akademis bibliotek ansvarar för att bevara och tillgängliggöra detta kulturarv för forskare och andra som behöver det.

För att konkret visa vad dessa friexemplar är ordnar biblioteket under sommaren en utställning i huvudbibliotekets aula. Utställningen kan fram till slutet av september besökas under bibliotekets öppethållningstider (observera de kortare sommaröppettiderna).

Boka bibliotekarie för individuell handledning!

Har du glömt hur man hittar artiklar i Nelli eller hur man sparar referenser? Vill du veta mer om hur man hittar vetenskapliga e-böcker? Behöver du stöd för referenshantering med RefWorks?

Både studerande och forskare kan boka tid för ca en timmes handledning av en bibliotekarie. Fyll i dina önskemål i webblanketten och vi kontaktar dig! Klicka på bilden nedan för exempel!