månadsarkiv: september 2013

Höstens kortkurser i informationssökning och referenshantering

Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser


Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 2.10 kl. 10-12

För naturvetare och teknologer: 19.11 kl. 10-12

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

En stor del av Åbo Akademis biblioteks samlingar består av elektroniska resurser, och det huvudsakliga verktyget för att hitta dessa resurser är Nelliportalen. Med hjälp av portalen hittar du databaser och e-tidskrifter inom ditt eget ämnesområde, och kan även söka i flera databaser samtidigt. Dessutom hittar du ordböcker, encyklopedier, e-böcker och mycket mer.

Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks

Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 9.10 kl. 10-12.

För naturvetare och teknologer: 3.12  kl. 10-12.

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare. Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser.

För mer information om kurserna se bibliotekets hemsida eller kontakta bibliotekets koordinator i användarutbildning, Eva Costiander-Huldén, e-post ecostian@abo.fi, tfn 4980

COURSES IN ENGLISH

Information seeking in the Alma database and the Nelli portal

Time: 1.10 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Demonstrations of the Alma database (where you can find print material) and the Nelli portal (for e‑material), along with general tips on how to search for information. Get acquainted with our library resources and learn how to find the infor­mation you need.

RefWorks — for gathering and managing references

Time: 15.10 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Introduction to RefWorks and Write-N-Cite – a program that helps you manage your references when searching for information and writing academic texts. RefWorks can make the technical part of your thesis writing a bit easier. During the course you will learn how to import references to your own reference database, create folders, edit references, and also how to create automatic bibliographies.

You can register for the courses online at http://www.abo.fi/bibliotek/en/bibkurser/.

If you have any questions about any of the courses, please contact Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, phone 02-215 4980.

Nytt vid Huvudbiblioteket – låneautomat

Vill du hämta böcker redan kl 8.15 från Huvudbiblioteket? Nu är det möjligt eftersom vår nya låneautomat går att använda under bibliotekets alla öppettider! Det enda du behöver göra är att kryssa för rutan Jag lånar boken med automaten för varje bok du vill låna själv när du beställer i Alma. Och förstås ta med ditt lånekort och PIN-kod!

Observera att läsesalslån (pro gradun, tidskrifter, rariteter och dylikt) alltid hämtas vid lånedisken. Böckerna står på en öppen hylla bredvid automaten som gör det möjligt för andra att se vad du beställt. Om du inte vill att detta ska ske, kryssa inte för rutan Jag lånar boken med automaten och hämta dina lån från lånedisken istället.

Lånen står på avhämtningshyllan en vecka och tas fram enligt samma schema som de andra lånen:

  • beställ före kl. 12 = boken kan hämtas samma dag efter kl. 15
  • beställ efter kl. 12 = boken kan hämtas följande dag efter kl. 15