månadsarkiv: december 2012

Vad skriver Frälsningsarméns första ledare i Finland om julklappar?

I december 1888 skriver 25-åriga Hedvig von Haartman ett brev till sin moster Fanny Lavonius; här följer ett avsnitt om ett önskemål hon har gällande julklappar:

Redan för länge sedan hade jag tänkt skrifva till Moster för att framställa en liten begäran, men dels har jag varit sängliggande sjuk och dels har nu sedan jag kom upp så mkt gjorts att dag efter dag fått förgå utan att något bref kommit af. Således genast nu till saken.
Jag vill försöka vara så kort som möjligt, men hoppas innerligt att Moster icke skall missförstå mig. Jag har mkt framlagt saken i bön för Gud och har fått ett tydligt svar.
Det är näml. så att den summa som jag vanligen användt för julklappar i år måste gifvas bort åt helt annat håll. Följden är den att jag icke ger några julklappar als och skulle därför anhålla af alla mina kära som brukat ihågkomma mig med gåfvor att de nu ville låta bli att ge mig något. Jag vet att mga invändningar kunna göras till denna begäran, men vill och kan jag icke på måfå börja besvara dem jag skulle blott önska att Moster ville försöka sätta sig in i min tankegång och jag vågar påstå att Moster ganska hastigt skulle förstå att min julkväll skulle vara oändligt mkt lyckligare utan gåfvor
Detta är hela saken och vill jag blott tillägga att jag vändt mig med samma anhållan till alla och att jag komma att känna mig skildt tacksam mot hvar och en som icke blott uppfyller min begäran utan äfven kan förstå densamma!

Hedvig von Haartman. (Bild: Åbo Akademis bildsamlingar)

Hedvig von Haartman föddes 29.12.1862  på Radelma gård i Pikis. Efter att ha slutat sin skolgång i Åbo fick hon fara utomlands för att förbättra sina språkkunskaper och blev sedan lärare i franska i Åbo. Vändpunkten i hennes liv blev ett religiöst möte i Åbo våren 1883. Efter att ha flyttat till Helsingfors träffade hon personer från den frikyrkliga väckelserörelsen, arbetade med dem i de fattiga kvarteren, och hörde första gången talas om Frälsningsarmén. Hedvig från Haartman utbildades i London i Frälsningsarméns skola 1889 och i november samma år ägde Frälsningsarméns i Finland invigning rum i Helsingfors. År 2012 är det svårt att förstå hur mycket motstånd Frälsningsarmén fick i början, särskilt från kyrkligt håll men även från myndigheterna – och mötena förbjöds på en del orter.

I maj 1890 inledde Hedvig von Haartman sitt ledarskap i Frälsningsarméns tjänst. Hon var även redaktör för tidningen Krigsropet. När verksamheten utvecklades och utvidgades försvagades kritiken och man fick hålla sina möten i fred. Hedvig von Haartman hade alltid haft dålig hälsa och måste emellanåt ta sjukledigt men tog bland annat emot Frälsningsarméns grundare William Booth vid årskongressen år 1897.

År 1898 tillförordnades hon arbete i tyskspråkiga Schweiz. Hon hade ägnat sitt liv åt Gud och hade antagligen aldrig tänkt gifta sig. Det blev ändå kärlek mellan henne och kapten Franz von Tavel (tidigare professor i botanik) som arbetade under henne. Bröllopsresan var planerad till Finland men blev verklighet först år 1902; den hade blivit uppskjuten flera gånger på grund av Hedvigs dåliga hälsa. På välkomstmötet i Helsingfors var hon med men sedan insjuknade hon och hennes man fick resa ensam till kårerna i Finland. När han fick order att komma tillbaka till Schweiz, for hon med trots sin svaga hälsa. Hon avled på vägen hem i Hamburg 15.10.1902; hon var klädd i sin uniform och begravdes också i den.

Brevet som nämndes ovan och andra brev av Hedvig von Haartman är tillgängliga och kan användas för forskning på handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek och uppgifterna om dem hittas i databasen Brevsam tillsammans med uppgifter om närmare 800 000 andra brev.

Anne Gustafsson
Arkivarie
Åbo Akademis bibliotek, Handskrifts- och bildenheten

tfn 02-215 4185 eller 02-215 4114
e-post: anne.gustafsson@abo.fi

Barnens jul

I utställningen Barnens jul presenterar vi material ur bibliotekets många olika samlingar, bl.a. julpynt ur Toini Grönqvists samling, bilder och fotografier om julfirandet ur Åbo Akademis bildsamlingar, nostalgiska barnböcker ur barnbokssamlingen, adventskalendrar, jultavlor samt jultabletter ur bibliotekets omfattande småtryckssamling.

Utställningen pågår under tiden 10.12.2012-6.1.2013 i Huvudbibliotekets entréhall. Här hittar du bibliotekets öppettider under julen.

God Jul och Gott Nytt År!