månadsarkiv: oktober 2013

Intresserad av kemi, processteknik, biokemi eller farmaci? Då är kanske SciFinder något för dig!

SciFinder är en referensdatabas som upprätthålls av American Chemical Society. Där hittar du snabbt och enkelt de artiklar, konferenspublikationer och patenthandlingar som behövs för din uppsats/avhandling. Databasen innehåller mer än 38 miljoner referenser från 50 000 vetenskapliga tidskrifter samt data om 71 miljoner kemiska komponenter, 64 miljoner reaktioner och patent från 63 olika patentmyndigheter.

I SciFinder kan du bl.a. söka på ämne, författare, patentnummer eller kemikalier. Kemikalierna kan du söka med trivialnamn, systematiska namn, CAS nummer eller så ritar du helt enkelt upp strukturen. Du kan också kolla om din substans är toxisk, och om du planerar en reaktion hjälper SciFinder dig att snabbt hitta kemiska egenskaper som löslighet och smältpunkt. Där finns också länkar till NMR-, UV-, IR- och MS-spektra samt information om vem som säljer de kemikalier du behöver och vad de kostar. Du kan läsa mer om funktionerna här.

De äldsta artiklarna i SciFinder är från år 1800 och dagligen adderas 5 000 artiklar, 15 000 substanser och 30 000 reaktioner till databasen. Nya patent blir tillgängliga senast två dagar efter att de publicerats. Det material som ingår i SciFinder kommer från 180 olika länder och kan vara skrivet på 50 språk, men oftast finns det ett sammandrag på engelska. Om vi prenumererar på journalen i elektronisk form kommer du åt artikeln direkt via en länk i SciFinder. Ibland har vi tidskriften bara i tryckt form (det kollar du via Alma) ibland måste artikeln beställas från depåbiblioteket i Kuopio eller som fjärrlån. Dina sökningar kan naturligtvis sparas och referenserna kan exporteras direkt till RefWorks. Kom då ihåg att använda filtret ”CAS SciFinder” när du importerar referenserna.

Lät det intressant? Kontakta Axelias bibliotek (axlan[at]abo.fi) så hjälper vi dig att komma igång med användningen!

Per-Erik Lax och Linda Nisula

International degree and PhD students – join our focus groups!

WANTED

International degree and PhD students

Help us improve our Library services!

WHAT?
Masters Students, Doctoral Candidates and/or PhD Students at Åbo Akademi University are invited to take part in a focus group study of our library’s services for international students and researchers. We wish to know what you think of our current services and how we might improve them. We want your opinions, experiences and new ideas whether you use our library services frequently, rarely, or not at all. The study will result in a report, which will help us develop our future services. Your contribution will, of course, be treated confidentially.

HOW?
We will meet up for a two-hour session and freely discuss a number of library related topics from our traditional and electronic services to our user education. We intend to carry out two focus group sessions, with 6-8 participants in each group. There will be coffee/tea and snacks and all participants will receive a cinema ticket.

WHEN?
Choose one date:    19 November 2013 at 16.00-18.00
20 November 2013 at 14.00-16.00

Location:        CaféArt, Läntinen Rantakatu 5, Turku

If you are interested, please get in touch and sign up for one of the sessions!
Deadline 4 November 2013.

Contact:
Eva Höglund
Åbo Akademi University Library
eva.hoglund@abo.fi
02-215 4040

Resultaten från bibliotekens nationella användarenkät 2013

I våras genomfördes Nationalbibliotekets användarenkät på de flesta biblioteken i landet: allmänna, högskole- och specialbibliotek. Universitetsbiblioteken fick in 6187 svar av vilka vi på Åbo Akademi stod för 212 (3,4%). Vi tackar alla deltagare för deras värdefulla bidrag till utvecklingen av bibliotekets service.

Bedömningen av bibliotekets tjänster var uppbyggd således, att man först gav poäng (1-5) för hur viktig en tjänst var och sedan poängsatte man bibliotekets prestation för tjänsten ifråga. På det här viset får man fram dels hur nöjda kunderna är med de olika tjänsterna och dels hur mycket det här avviker från deras förväntningar. Om en tjänst fungerar mindre bra gör det inte så mycket om förväntningarna är motsvarande låga.

Frågorna gällde tre olika aspekter:

  1. Biblioteket som verksamhets- och inlärningsmiljö
  2. Bibliotekets samlingar och material
  3. Kundservice, rådgivning, handledning och undervisning i informationssökning

Som helhet ansågs biblioteket fungera bra. Grupparbets- rummen motsvarar inte riktigt behovet, men förväntningarna är inte så stora heller. Det samma gäller informationen om bibliotekets tjänster. De elektroniska tjänsterna i Alma får bra betyg, men förväntningarna är så höga att vi inte lever upp till dem.

När det gäller våra samlingar av tryckt och elektroniskt material är skillnaden mellan förväntningarna och det vi i praktiken erbjuder stor. Kunderna är inte nöjda, varken när det gäller tillgången på material eller sökmöjligheterna. Vi kan trösta oss med att detta är ett allmänt problem på alla universitetsbibliotek. Bibliotekspersonalen uppskattas, vi är sakkunniga och ger bra service. Dock får vi kritik när det gäller användarutbildningen. Allt som allt tycker 80% att biblioteket har hjälpt dem betydligt att hitta material och 61% tycker att biblioteket betydligt har förbättrat kvaliteten på deras studier och arbetsuppgifter.

De skriftliga kommentarerna är särskilt värdefulla för arbetet att förbättra bibliotekets service. Vi fick ett par hundra kommentarer av vilka 125 var negativa, 30 positiva och resten neutrala. Svårigheterna med de elektroniska resurserna påtalas speciellt ofta (de är svåra att hitta och använda), liksom bristen på grupprum, datorutrustningen och öppettiderna. En kund skriver så här: ”Det ordnas redan nu informationssökningskurser vilket är väldigt bra, men jag undrar ifall det skulle vara möjligt att ordna informationssökningsföreläsningar i samband med t.ex. grundkurserna, så att studeranden skulle bli bekanta med de mest centrala elektroniska resurserna för sitt ämne.”

Egil Gersow