Kategoriarkiv: Utställningar

ÅU 190 – en sorts klippbok

ÅU

Finlands äldsta ännu utkommande tidning, Åbo Underrättelser, började utkomma 1824 och har således blivit 190 år. Åbo Akademis bibliotek uppmärksammar de jämna åren med en utställning kallad ”ÅU 190 – en sorts klippbok”. På utställningen kan man se nyheter, notiser, annonser, reklam m.m. från tidningens 19 decennier som visar inte bara tidningens utveckling men också hur världen, Finland och Åboland har förändrats.

Utställningen, som sammanställts av biblioteksamanuens Martin Ellfolk, kan ses i Boktornets entréhall under bibliotekets öppettider t.o.m. slutet av november.

Tove Jansson-utställning

skylt_svIdag är det 100 år sedan Tove Janssons födelse. Du har väl inte missat utställningen Vad gör man med en snäcka om man ej får visa den som pågår i Åbo Akademis huvudbibliotek? Utställningen uppmärksammar Toves mångsidiga konstnärskap som författare och illustratör. Vi ställer bl.a. ut tidiga serier, artiklar och illustrationer, skisser till muminböckerna, beundrarbrev och givetvis böcker av och om Tove. Välkommen!

tsu_r2

Åbo Akademis huvudbibliotek
Domkyrkogatan 2-4, Åbo

Öppettider
augusti
må kl. 9-18
ti-fr 9-16

september
må-to 8.15-20
fr 8.15-17
lö 11-15

Utställningen pågår till 15.9

Motsättningarnas tid 1905-1945 – motsättningarnas tidskrifter. Utställning på Åbo Akademis bibliotek 7.2-17.4.2014

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften garm

Tove Jansson gjorde omslagsillustationerna till den politiska satirtidskriften Garm t.h. i bilden

MOTSÄTTNINGARNAS TID 1905-1945

Motsättningarna är historiens lokomotiv. Finland, som självständig stat, föddes ur motsättningar; revolutionerna i Ryssland och första världskriget och in i nya motsättningar, framför allt klassmotsättningar. Självständighetens eufori följdes av inbördeskrigets tragedi. Motsättningarna i landet minskade inte av den grymma hämnd de röda drabbades av efter krigets slut.
De nationalistiska strömningarna i Europa under 30-talet gick inte heller Finland förbi. Fascistiska, nazistiska och ultranationalistiska grupper, som Lapporörelsen, IKL m.fl. uppstod. Fennomaner och svekomaner stred om vems blod som var renast samtidigt som antisemitismen, antikommunismen och rysshatet florerade…
Man brukar tala om ”vinterkrigsandan”, om en tid då motsättningarna i landet gav vika för en nationell enighet. Det var ett bräckligt samförstånd, men ändå något som blivit en del av Finlands nationella mytologi. Efterkrigstiden förde med sig nya motsättningar och konflikter.

MOTSÄTTNINGARNAS TIDSKRIFTER

Tidskriften är ett utmärkt hjälpmedel, då man vill få en samtidsuppfattning av ett historiskt skede eller ögonblick. Händelserna har ännu inte hunnit gå genom så många filter, som då de nått historieböckerna. Vi har i denna utställning valt att plocka fram politiska tidskrifter och politiska skämttidningar ur bibliotekets samlingar, för att visa detta materials värde för forskning och allmänt intresse. Vi har valt att exponera ytterligheterna i de motsättningar epoken innehållit. På så vis kan man tydligast se de konflikter som styrt det självständiga Finlands första årtionden.

Utställningen har sammanställts av bibliotekarie Tom Karlsson och biblioteksamanuens Martin Ellfolk. Utställningen kan besökas under bibliotekets öppettider t.o.m. 17 april 2014.

Det främmande ögat : Alma Söderhjelm i ord och bild – utställning vid Huvudbiblioteket

Alma Söderhjelm (Åbo Akademis bildsamlingar)

Finlands första kvinnliga docent och professor, historiker, internationellt känd revolutionsforskare, den franska kulturens kännare, författare till ett stort antal både vetenskapliga och skönlitterära böcker och artiklar – allt detta var Alma Söderhjelm.
Alma Söderhjelm föddes 10.5.1870 i Viborg. Hon blev student från Svenska lyceet i Viborg år 1889 och inledde samma höst sina universitetsstudier vid universitetet i Helsingfors. Hon blev filosofie kandidat år 1894 och fortsatte sina studier för att år 1900 disputera om tidningspressen under den franska revolutionen. Det ovanliga var att hon samlade material för avhandlingen i Frankrike, under ledning av dåtidens mest kända revolutionsforskare, professor Aulard. Söderhjelm skrev ett flertal viktiga verk om den franska revolutionen ur olika synvinklar men hon ägnade sig även åt att skriva historiska essäer för att väcka intresse för historia bland allmänheten. Hon skrev också ett stort antal vetenskapliga artiklar och recensioner.
Hennes skönlitterära produktion omfattar både dikter, romaner och kåserier i bokform likväl som kåserier och krönikor i dagstidningar och damtidningar.
Alma Söderhjelm utnämndes till professor i allmän historia vid Åbo Akademi i december 1927 och hon avgick med pension år 1937. Efter sin pensionering flyttade hon till Sverige och avled i Saltsjöbaden, Stockholm, 17.3.1949.

Utställningen ligger framme i Huvudbibliotekets entréhall till och med 31.1.2014 och kan ses under bibliotekets öppettider. Välkommen!

Kirsti Leppinen
utställningskoordinator
kleppine@abo.fi
tfn 02-215 4578

Friexemplar – en rättighet 27.5-30.9.2013

Åbo Akademis bibliotek har sedan 1919 haft lagstadgade friexemplarsrättigheter. Detta innebär att man tillsammans med fem andra bibliotek i Finland erhåller ett exemplar av allt det material som trycks i landet, förutom en del undantagna kategorier. Sedan år 2008  har även audiovisuellt och digitalt material införlivats i friexemplarslagstiftningen. Åbo Akademis bibliotek ansvarar för att bevara och tillgängliggöra detta kulturarv för forskare och andra som behöver det.

För att konkret visa vad dessa friexemplar är ordnar biblioteket under sommaren en utställning i huvudbibliotekets aula. Utställningen kan fram till slutet av september besökas under bibliotekets öppethållningstider (observera de kortare sommaröppettiderna).

Barnens jul

I utställningen Barnens jul presenterar vi material ur bibliotekets många olika samlingar, bl.a. julpynt ur Toini Grönqvists samling, bilder och fotografier om julfirandet ur Åbo Akademis bildsamlingar, nostalgiska barnböcker ur barnbokssamlingen, adventskalendrar, jultavlor samt jultabletter ur bibliotekets omfattande småtryckssamling.

Utställningen pågår under tiden 10.12.2012-6.1.2013 i Huvudbibliotekets entréhall. Här hittar du bibliotekets öppettider under julen.

God Jul och Gott Nytt År!

Dear Edvard – en kosmopolits brevväxling

Edvard Westermarck (1862-1939), sociolog, antropolog och filosof, var under sin livstid en av världens mest kända vetenskapsmän. Han var bl.a. känd för sina verk The history of human marriage och The origin and development of the moral ideas, Ethical relativity och många som baserade sig på fältarbete i Marocko, till exempel Ritual and belief in Morocco. Han var också Åbo Akademis första rektor, professor i filosofi vid Åbo Akademi och professor i sociologi vid London School of Economics 1907-1930.  I handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek finns tusentals brev som Westermarck mottagit. För att visa hans omfattande internationella nätverk ställer vi ut ett urval av brev. Bland avsändarna finns antropologer som E.B.Tylor, James George Frazer och Bronislaw Malinowski, sexologer som Henry Havelock Ellis och Marie Stopes samt författare, konstnärer och psykologer.

Utställningen ligger framme i Huvudbibliotekets entréhall (Domkyrkogatan 2-4, Åbo) under tiden 17.8-30.11.2012 och kan ses under bibliotekets öppettider.

För mera information om utställningen, vänligen kontakta

Anne Gustafsson
Arkivarie
Åbo Akademis bibliotek, Handskrifts- och bildenheten
tfn 02-215 4185 eller 02-215 4114
e-post: anne.gustafsson@abo.fi

Hans Othman – mannen med kameran

Under tiden 3.5-30.7.2012 visas en utställning med bilder av Hans Othman i Huvudbibliotekets entréhall. Hans Othman (1923-2001) var filosofie magister och journalist som speciellt på 1950-talet gjorde sig känd som skicklig fotograf. Han fångade tiden i mängder av svartvita bilder och gav på 50- och 60-talen ut bildverk över Åbo, Borgå, Nådendal och Kymmenedalen. Utställningen visar ett litet smakprov på de tusentals negativ han lämnade efter sig. Utställningen med motiv främst från Åbo har sammanställts av Hans son Henrik Othman och har tidigare visats i Jakobstad.

Strindberg 22.1.1849-14.5.1912

Eftersom det i år är 100 år sedan August Strindberg dog presenteras ett urval av hans verk i en utställning i huvudbibliotekets entréhall under tiden 16.2-27.4.2012. Utställningen innehåller också fotografier från Åbo Akademis bildsamlingar vid Åbo Akademis bibliotek, som visar familjen Strindberg i Finland.

En raritet i utställningen är ett porträtt av Strindberg i visitkortsformat, fotograferat av Robert Roesler i Stockholm ca 1875. På baksidan finns en handskriven hälsning till målaren Severin Falkman (Sthlm 1831-Hfors 1889).

Porträtt av August Strindberg, ca 1875. "Aristokrakten (Sic!) Severin Falkman från Nihilisten och dessoaktadt vännen Strindberg." Åbo Akademis bildsamlingar, ÅAB

För mera information om författaren och om evenemang som ordnas i Sverige och runtom i världen under Strindbergsåret, besök Strindberg2012.se!