Kategoriarkiv: Användarutbildning

Smygtitt på helt nya RefWorks!

RefWorks får ett länge väntat ansiktslyft! Från hösten 2016 kan studerande och personal vid Åbo Akademi använda det helt nya referenshanteringsprogrammet RefWorks. Nya RefWorks innehåller också länge saknade förbättrade funktioner för forskarsamarbete.

Förbättringarna i nya RefWorks är många. Designen är avskalad och detta förenklar bland annat sorteringen och taggandet av referenser. Referenser med felaktiga eller rentav knasiga uppgifter korrigeras nu enkelt med den inbyggda Summon-databasen. Lika smidigt – för att inte säga avspänt – är det att ladda upp ett fulltext-dokument till RefWorks-kontot genom att dra det (drag ’n’ dop) till kontot och se dokumentet förses med referensuppgifter automatiskt. Nya RefWorks erbjuder också utökade möjligheter att dela och annotera referenser med kollegor.

refworks

refworks4

 

För användare av Word 2016 finns ett helt nytt citeringsverktyg som ersätter Write-N-Cite. Det finns också ett citeringsverktyg för användare av Google Docs. Så här ser det nya citeringsverktyget ut i Word 2016 – det brevinkastssmala fönstret i Write-N-Cite är ett minne blott!

refworks1

 

När den nya versionen av RefWorks tagits i bruk vid Åbo Akademi förblir den nuvarande versionen av RefWorks tillgänglig till åtminstone januari 2018. Båda versionerna kan användas parallellt eftersom nya RefWorks förutsätter att man skapar ett nytt konto. Vi meddelar mera när lanseringen av nya RefWorks närmar sig!

Höstens kortkurser i informationssökning och referenshantering

Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser


Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 2.10 kl. 10-12

För naturvetare och teknologer: 19.11 kl. 10-12

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

En stor del av Åbo Akademis biblioteks samlingar består av elektroniska resurser, och det huvudsakliga verktyget för att hitta dessa resurser är Nelliportalen. Med hjälp av portalen hittar du databaser och e-tidskrifter inom ditt eget ämnesområde, och kan även söka i flera databaser samtidigt. Dessutom hittar du ordböcker, encyklopedier, e-böcker och mycket mer.

Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks

Tidpunkt:

För humanister och samhällsvetare: 9.10 kl. 10-12.

För naturvetare och teknologer: 3.12  kl. 10-12.

Anmälning: http://www.abo.fi/bibliotek/bibinfokomp. Välj ”Anmälan via webben”.
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1

Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare. Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser.

För mer information om kurserna se bibliotekets hemsida eller kontakta bibliotekets koordinator i användarutbildning, Eva Costiander-Huldén, e-post ecostian@abo.fi, tfn 4980

COURSES IN ENGLISH

Information seeking in the Alma database and the Nelli portal

Time: 1.10 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Demonstrations of the Alma database (where you can find print material) and the Nelli portal (for e‑material), along with general tips on how to search for information. Get acquainted with our library resources and learn how to find the infor­mation you need.

RefWorks — for gathering and managing references

Time: 15.10 10-12 a.m.
Place: Computer lab Stansen, ASA B, 1st floor

Introduction to RefWorks and Write-N-Cite – a program that helps you manage your references when searching for information and writing academic texts. RefWorks can make the technical part of your thesis writing a bit easier. During the course you will learn how to import references to your own reference database, create folders, edit references, and also how to create automatic bibliographies.

You can register for the courses online at http://www.abo.fi/bibliotek/en/bibkurser/.

If you have any questions about any of the courses, please contact Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, phone 02-215 4980.

Välkommen till biblioteket!

Studieorienteringsveckan är här och vi önskar er välkomna till Åbo Akademi och till Åbo Akademis bibliotek! Alla nya studerande kommer under veckan att få en presentation av biblioteket och gå på rundvandring i våra utrymmen. Eftersom ni får ta emot mycket information på kort tid, har vi här samlat det viktigaste du behöver känna till om biblioteket i början av studierna:

  • Bibliotekets katalog heter AlmaDet är nästan omöjligt att veta var en bok finns och om den går att låna utan att söka i Alma.
  • I Nelliportalen finns våra elektroniska resurser. Där hittar du bland annat e-böcker, e-artiklar, ordböcker och uppslagsverk.
  • Fråga om du undrar över något eller vill ha hjälp med informationssökning! Vi finns på Facebook och det går förstås alltid att skicka e-post, ringa eller komma till lånedisken.

Lycka till med studierna!

Boka bibliotekarie för individuell handledning!

Har du glömt hur man hittar artiklar i Nelli eller hur man sparar referenser? Vill du veta mer om hur man hittar vetenskapliga e-böcker? Behöver du stöd för referenshantering med RefWorks?

Både studerande och forskare kan boka tid för ca en timmes handledning av en bibliotekarie. Fyll i dina önskemål i webblanketten och vi kontaktar dig! Klicka på bilden nedan för exempel!

Forskarservice – ny webbsida för forskare

Bibliotekets forskarservice har svaren!

Vi har lanserat en webbsida speciellt för dig som forskar vid Åbo Akademi, där du snabbt hittar de bibliotekstjänster du behöver. Vi tar gärna emot förslag på hur vi ytterligare kunde utveckla vår service för forskare!

The Library Research Services has the answers!

We have launched a new webpage for researchers at Åbo Akademi University, providing immediate access to the library services you need. We welcome feedback and proposals for developing this service!

Välkommen alla nya studerande!

Nu drar studieorienteringsveckan igång och vi önskar er välkomna till Åbo Akademi och till Åbo Akademis bibliotek! Under veckan kommer ni att få en presentation av biblioteket och gå på rundvandring i våra utrymmen. Det blir mycket information på kort tid, så här är det viktigaste du behöver känna till om biblioteket i början av studierna:

  • Biblioteket består av flera biblioteksenheter. Vid Huvudbiblioteket finns det mesta av våra samlingar och vid campusbiblioteken finns material inriktade på olika ämnen. Kurslitteraturen kan du låna vid ASA-biblioteket. På vår hemsida hittar du öppettider och adresser, hur utlåningen går till och mera info om biblioteket. I Vasa är Åbo Akademis bibliotek en del av Tritonia.
  • Bibliotekets katalog heter AlmaDet är nästan omöjligt att veta var en bok finns och om den går att låna utan att söka i Alma. Vid Humanistiska biblioteket, Biocitys bibliotek, ASA- och ICT-biblioteken kan du låna böcker direkt från hyllorna, men vid de andra biblioteken ska böckerna först beställas i Alma innan de går att låna. Bli vän med Alma, det kommer att underlätta dina studier!
  • I Nelliportalen finns våra elektroniska resurser. Där hittar du bland annat e-böcker, e-artiklar, ordböcker och uppslagsverk. Du kan även använda Nelli hemifrån genom att logga in med ditt ÅA-användarnamn och lösenord.
  • Fråga om du undrar över något eller vill ha hjälp med informationssökning! Vi finns på Facebook och det går förstås alltid att skicka e-post, ringa eller komma till lånedisken.

Lycka till med studierna!

Kurser i informationssökning och referenshantering under våren 2012


* Lär dig söka information i Nelli – portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser!
Tidpunkt: 20.2, 14.3 eller 23.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Nelliportalen är det huvudsakliga verktyget för användning av e-resurser (databaser) och
e-tidskrifter. Med hjälp av portalen kan du söka i flera databaser samtidigt. Här hittar du även ordböcker, encyklopedier, patent och mycket mer!

* Lär dig hantera citat och referenser med hjälp av RefWorks!
Tidpunkt: 18.4 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Introduktion till referenshanteringsprogrammet RefWorks samt hur programmet Write-N-Cite kan vara till hjälp vid hanteringen av källor då man skriver texter i Microsoft Word. RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt kandidat- eller graduskrivande lite lättare! Under kursen lär du dig att importera referenser till din egen referensdatabas, skapa mappar och editera referenser samt skapa automatiska källförteckningar till dina uppsatser!

* Fördjupa dina kunskaper i RefWorks på RefWorks fortsättingskurs!
Tidpunkt: 8.3 kl. 10.15-12
Anmälning: http://www.abo.fi/personal/kurskatalog
Plats: PC-klass Stansen, ASA B, våning 1
Har du stött på problem då du använt RefWorks? Här är din chans att få svar på dina frågor! Fortsättningskursen i RefWorks genomförs som en problemlösningsverkstad till vilken deltagarna får bidra med egna frågor. Frågorna skickas till eva.hoglund@abo.fi senast 29.2.2012.

Nätkurser

* ASF3 – Informationskompetens, grundkurs, 1 sp
Tidpunkt: 12.3 – 5.4
Anmälning: Senast 5.3 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs lär du dig att söka systematiskt i bibliotekets resurser. Du lär dig hur olika databaser är uppbyggda och att göra smarta sökargument. Du lär dig att söka fram både tryckt och elektroniskt material för dina studier.
I samsökportalen Nelli lär du dig att söka information i flera databaser samtidigt och att spara dina träffar. Du kommer också att bekanta dig med elektroniska uppslagsverk och ordböcker!

* ASF4 – Informationskompetens, fortsättningskurs, 1 sp
Tidpunkt: 10.4 – 4.5
Anmälning: Senast 2.4 i MinPlan
Plats: Nätkurs i Moodle
På denna kurs kommer du att träna dig i att söka information för en verklig eller fiktiv uppsats med hjälp av Nelliportalen. Vi går igenom allt från formulering av en sökfråga till att lokalisera materialet vi hittat, och avslutar sedan med hantering av referenserna och skapande av automatiska källförteckningar i referenshanteringsprogrammet RefWorks!

Intresserad?
* Mer information om Nelli- och RefWorks-kurserna samt länk till anmälnings-databasen hittar du på adressen http://www.abo.fi/personal/kurskatalog/.
* Mer information om nätkurserna hittar du på adressen http://www.abo.fi/student/akadstudkurs/. Kursanmälning sker via MinPlan.
* Om du har några frågor om kurserna, tag kontakt med bibliotekarie Eva Costiander-Huldén: eva.costiander-hulden@abo.fi, tel. 02-215 4980.

Smidigare referenshantering med hjälp av RefWorks

Refworks är ett webbaserat verktyg för att lagra och hantera referenser, skapa litteraturlistor och utforma notapparat. RefWorks lämpar sig för dig som skriver längre texter, så som kandidatavhandlingar, magisteruppsatser, gradun, artiklar eller doktorsavhandlingar. Till RefWorks kan du importera referenser från en mängd bibliotekskataloger och databaser och dessa kan grupperas och organiseras i olika mappar. Från Nelli kan du lätt exportera en artikelpost till RefWorks genom att klicka på den röda RefWorks  ikonen.

Det fina med RefWorks är att samtidigt som du skriver på ditt dokument kan du infoga dina hänvisningar och skapa automatisk källförteckning. Detta sker antingen genom funktionen One line/Cite View i RefWorks eller ännu mer behändigt genom att ladda ner och installera plug-in programmet Write-N-Cite. RefWorks sköter formateringen av referenserna utifrån det hänvisningssystem du vill ha, t ex APA eller Harvard.

För att komma i gång måste du skapa ett eget konto med användarnamn och lösenord här. Bekräftelse kommer per e-post oftast inom några minuter.

Åbo Akademis bibliotek erbjuder kurser i RefWorks. Denna vår är datumen följande:

16.2 kl. 10.15-12 Grundkurs i RefWorks

8.3 kl. 10.15-12 Fortsättningskurs i RefWorks

21.3 kl. 10.15-12 RefWorks in English (grundkurs på engelska)

18.4 kl. 10.15-12 Grundkurs i RefWorks

Platsen för kurserna är PC-klass Stansen, ASA B, våning 1. Mer information om kurserna samt anmälningsblanketten hittar du här. ÅAB skräddarsyr även RefWorks kurser för specialgrupper, t ex personalen eller forskarna vid något ämne.

Ifall du stött på problem då du använt RefWorks eller är osäker på någon specifik detalj får du gärna vara i kontakt med Eva Höglund, eva.hoglund@abo.fi, vid ÅAB.

RefWorks kan göra den tekniska delen av ditt skrivande lite lättare!

Eva Höglund

Välkommen till Plattdag för ”dummies” 1.0!

I den utmärkta svenska e-bokskartläggningen När kommer boomen? (skriven ur ett biblioteksperspektiv) konstaterar författarna att det visionära i debatten kring e-boken ofta står i motsats till den pragmatiska verkligheten med en ansträngd ekonomi och bristfälliga strukturer kring e-boksdistributionen. Även de finländska biblioteksföreningarnas samarbetsorgan publicerade 28.10.2011 ett ställningstagande till distributionen av e-böcker – man vill trygga bibliotekens rätt att låna ut även elektroniskt material: ” Bibliotekens rätt att låna ut tryckta böcker gratis är idag tryggad genom ett undantag i lagen om upphovsrätt. Ett motsvarande undantag bör utsträckas till att gälla även elektroniskt material”.

Faktum är i alla fall att allt fler böcker utkommer i elektronisk version och de kompletterar i många fall de tryckta samlingarna., t.ex. företaget Elib, som distribuerar svenskspråkiga e-böcker, gör det möjligt för ÅA-studerande att låna vissa kursböcker i digitalt  format. Bland dessa e-böcker finns verk av bl.a. Tage Kurtén, Alf Rehn och Michael Uljens.

Vi på ÅAB vill presentera de resurser vi har just nu och på vilka olika sätt man kan läsa de e-böcker som vi kan fömedla. Hjärtligt välkomna att medverka! Om du på förhand vill skicka in frågor om e-böcker på bibliotek, eller hur pekplattor kan användas i undervsiningen, kan du gärna maila larcentret@abo.fi