Välkommen till Plattdag för ”dummies” 1.0!

I den utmärkta svenska e-bokskartläggningen När kommer boomen? (skriven ur ett biblioteksperspektiv) konstaterar författarna att det visionära i debatten kring e-boken ofta står i motsats till den pragmatiska verkligheten med en ansträngd ekonomi och bristfälliga strukturer kring e-boksdistributionen. Även de finländska biblioteksföreningarnas samarbetsorgan publicerade 28.10.2011 ett ställningstagande till distributionen av e-böcker – man vill trygga bibliotekens rätt att låna ut även elektroniskt material: ” Bibliotekens rätt att låna ut tryckta böcker gratis är idag tryggad genom ett undantag i lagen om upphovsrätt. Ett motsvarande undantag bör utsträckas till att gälla även elektroniskt material”.

Faktum är i alla fall att allt fler böcker utkommer i elektronisk version och de kompletterar i många fall de tryckta samlingarna., t.ex. företaget Elib, som distribuerar svenskspråkiga e-böcker, gör det möjligt för ÅA-studerande att låna vissa kursböcker i digitalt  format. Bland dessa e-böcker finns verk av bl.a. Tage Kurtén, Alf Rehn och Michael Uljens.

Vi på ÅAB vill presentera de resurser vi har just nu och på vilka olika sätt man kan läsa de e-böcker som vi kan fömedla. Hjärtligt välkomna att medverka! Om du på förhand vill skicka in frågor om e-böcker på bibliotek, eller hur pekplattor kan användas i undervsiningen, kan du gärna maila larcentret@abo.fi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.