Alla inlägg av Ellinor Hjerpe

Det främmande ögat : Alma Söderhjelm i ord och bild – utställning vid Huvudbiblioteket

Alma Söderhjelm (Åbo Akademis bildsamlingar)

Finlands första kvinnliga docent och professor, historiker, internationellt känd revolutionsforskare, den franska kulturens kännare, författare till ett stort antal både vetenskapliga och skönlitterära böcker och artiklar – allt detta var Alma Söderhjelm.
Alma Söderhjelm föddes 10.5.1870 i Viborg. Hon blev student från Svenska lyceet i Viborg år 1889 och inledde samma höst sina universitetsstudier vid universitetet i Helsingfors. Hon blev filosofie kandidat år 1894 och fortsatte sina studier för att år 1900 disputera om tidningspressen under den franska revolutionen. Det ovanliga var att hon samlade material för avhandlingen i Frankrike, under ledning av dåtidens mest kända revolutionsforskare, professor Aulard. Söderhjelm skrev ett flertal viktiga verk om den franska revolutionen ur olika synvinklar men hon ägnade sig även åt att skriva historiska essäer för att väcka intresse för historia bland allmänheten. Hon skrev också ett stort antal vetenskapliga artiklar och recensioner.
Hennes skönlitterära produktion omfattar både dikter, romaner och kåserier i bokform likväl som kåserier och krönikor i dagstidningar och damtidningar.
Alma Söderhjelm utnämndes till professor i allmän historia vid Åbo Akademi i december 1927 och hon avgick med pension år 1937. Efter sin pensionering flyttade hon till Sverige och avled i Saltsjöbaden, Stockholm, 17.3.1949.

Utställningen ligger framme i Huvudbibliotekets entréhall till och med 31.1.2014 och kan ses under bibliotekets öppettider. Välkommen!

Kirsti Leppinen
utställningskoordinator
kleppine@abo.fi
tfn 02-215 4578

Intresserad av kemi, processteknik, biokemi eller farmaci? Då är kanske SciFinder något för dig!

SciFinder är en referensdatabas som upprätthålls av American Chemical Society. Där hittar du snabbt och enkelt de artiklar, konferenspublikationer och patenthandlingar som behövs för din uppsats/avhandling. Databasen innehåller mer än 38 miljoner referenser från 50 000 vetenskapliga tidskrifter samt data om 71 miljoner kemiska komponenter, 64 miljoner reaktioner och patent från 63 olika patentmyndigheter.

I SciFinder kan du bl.a. söka på ämne, författare, patentnummer eller kemikalier. Kemikalierna kan du söka med trivialnamn, systematiska namn, CAS nummer eller så ritar du helt enkelt upp strukturen. Du kan också kolla om din substans är toxisk, och om du planerar en reaktion hjälper SciFinder dig att snabbt hitta kemiska egenskaper som löslighet och smältpunkt. Där finns också länkar till NMR-, UV-, IR- och MS-spektra samt information om vem som säljer de kemikalier du behöver och vad de kostar. Du kan läsa mer om funktionerna här.

De äldsta artiklarna i SciFinder är från år 1800 och dagligen adderas 5 000 artiklar, 15 000 substanser och 30 000 reaktioner till databasen. Nya patent blir tillgängliga senast två dagar efter att de publicerats. Det material som ingår i SciFinder kommer från 180 olika länder och kan vara skrivet på 50 språk, men oftast finns det ett sammandrag på engelska. Om vi prenumererar på journalen i elektronisk form kommer du åt artikeln direkt via en länk i SciFinder. Ibland har vi tidskriften bara i tryckt form (det kollar du via Alma) ibland måste artikeln beställas från depåbiblioteket i Kuopio eller som fjärrlån. Dina sökningar kan naturligtvis sparas och referenserna kan exporteras direkt till RefWorks. Kom då ihåg att använda filtret ”CAS SciFinder” när du importerar referenserna.

Lät det intressant? Kontakta Axelias bibliotek (axlan[at]abo.fi) så hjälper vi dig att komma igång med användningen!

Per-Erik Lax och Linda Nisula

Resultaten från bibliotekens nationella användarenkät 2013

I våras genomfördes Nationalbibliotekets användarenkät på de flesta biblioteken i landet: allmänna, högskole- och specialbibliotek. Universitetsbiblioteken fick in 6187 svar av vilka vi på Åbo Akademi stod för 212 (3,4%). Vi tackar alla deltagare för deras värdefulla bidrag till utvecklingen av bibliotekets service.

Bedömningen av bibliotekets tjänster var uppbyggd således, att man först gav poäng (1-5) för hur viktig en tjänst var och sedan poängsatte man bibliotekets prestation för tjänsten ifråga. På det här viset får man fram dels hur nöjda kunderna är med de olika tjänsterna och dels hur mycket det här avviker från deras förväntningar. Om en tjänst fungerar mindre bra gör det inte så mycket om förväntningarna är motsvarande låga.

Frågorna gällde tre olika aspekter:

 1. Biblioteket som verksamhets- och inlärningsmiljö
 2. Bibliotekets samlingar och material
 3. Kundservice, rådgivning, handledning och undervisning i informationssökning

Som helhet ansågs biblioteket fungera bra. Grupparbets- rummen motsvarar inte riktigt behovet, men förväntningarna är inte så stora heller. Det samma gäller informationen om bibliotekets tjänster. De elektroniska tjänsterna i Alma får bra betyg, men förväntningarna är så höga att vi inte lever upp till dem.

När det gäller våra samlingar av tryckt och elektroniskt material är skillnaden mellan förväntningarna och det vi i praktiken erbjuder stor. Kunderna är inte nöjda, varken när det gäller tillgången på material eller sökmöjligheterna. Vi kan trösta oss med att detta är ett allmänt problem på alla universitetsbibliotek. Bibliotekspersonalen uppskattas, vi är sakkunniga och ger bra service. Dock får vi kritik när det gäller användarutbildningen. Allt som allt tycker 80% att biblioteket har hjälpt dem betydligt att hitta material och 61% tycker att biblioteket betydligt har förbättrat kvaliteten på deras studier och arbetsuppgifter.

De skriftliga kommentarerna är särskilt värdefulla för arbetet att förbättra bibliotekets service. Vi fick ett par hundra kommentarer av vilka 125 var negativa, 30 positiva och resten neutrala. Svårigheterna med de elektroniska resurserna påtalas speciellt ofta (de är svåra att hitta och använda), liksom bristen på grupprum, datorutrustningen och öppettiderna. En kund skriver så här: ”Det ordnas redan nu informationssökningskurser vilket är väldigt bra, men jag undrar ifall det skulle vara möjligt att ordna informationssökningsföreläsningar i samband med t.ex. grundkurserna, så att studeranden skulle bli bekanta med de mest centrala elektroniska resurserna för sitt ämne.”

Egil Gersow

Nytt vid Huvudbiblioteket – låneautomat

Vill du hämta böcker redan kl 8.15 från Huvudbiblioteket? Nu är det möjligt eftersom vår nya låneautomat går att använda under bibliotekets alla öppettider! Det enda du behöver göra är att kryssa för rutan Jag lånar boken med automaten för varje bok du vill låna själv när du beställer i Alma. Och förstås ta med ditt lånekort och PIN-kod!

Observera att läsesalslån (pro gradun, tidskrifter, rariteter och dylikt) alltid hämtas vid lånedisken. Böckerna står på en öppen hylla bredvid automaten som gör det möjligt för andra att se vad du beställt. Om du inte vill att detta ska ske, kryssa inte för rutan Jag lånar boken med automaten och hämta dina lån från lånedisken istället.

Lånen står på avhämtningshyllan en vecka och tas fram enligt samma schema som de andra lånen:

 • beställ före kl. 12 = boken kan hämtas samma dag efter kl. 15
 • beställ efter kl. 12 = boken kan hämtas följande dag efter kl. 15

Välkommen till biblioteket!

Studieorienteringsveckan är här och vi önskar er välkomna till Åbo Akademi och till Åbo Akademis bibliotek! Alla nya studerande kommer under veckan att få en presentation av biblioteket och gå på rundvandring i våra utrymmen. Eftersom ni får ta emot mycket information på kort tid, har vi här samlat det viktigaste du behöver känna till om biblioteket i början av studierna:

 • Bibliotekets katalog heter AlmaDet är nästan omöjligt att veta var en bok finns och om den går att låna utan att söka i Alma.
 • I Nelliportalen finns våra elektroniska resurser. Där hittar du bland annat e-böcker, e-artiklar, ordböcker och uppslagsverk.
 • Fråga om du undrar över något eller vill ha hjälp med informationssökning! Vi finns på Facebook och det går förstås alltid att skicka e-post, ringa eller komma till lånedisken.

Lycka till med studierna!

Friexemplar – en rättighet 27.5-30.9.2013

Åbo Akademis bibliotek har sedan 1919 haft lagstadgade friexemplarsrättigheter. Detta innebär att man tillsammans med fem andra bibliotek i Finland erhåller ett exemplar av allt det material som trycks i landet, förutom en del undantagna kategorier. Sedan år 2008  har även audiovisuellt och digitalt material införlivats i friexemplarslagstiftningen. Åbo Akademis bibliotek ansvarar för att bevara och tillgängliggöra detta kulturarv för forskare och andra som behöver det.

För att konkret visa vad dessa friexemplar är ordnar biblioteket under sommaren en utställning i huvudbibliotekets aula. Utställningen kan fram till slutet av september besökas under bibliotekets öppethållningstider (observera de kortare sommaröppettiderna).

Nyhet i Alma – beställ lån från Depåbiblioteket!

Nu kan du som är studerande eller anställd vid ÅA beställa lån och kopior av artiklar från Depåbiblioteket i Kuopio direkt i Alma. Boklån kostar 4 euro/lån och kopior är gratis. Depåbiblioteket är ett gemensamt lagerbibliotek för biblioteken i Finland med över en miljon böcker och tidskrifter. Mycket av deras material finns inte i ÅAB:s samlingar.

Gör så här i Alma:

 • Klicka på Databaser
 • Välj Depåbiblioteket och klicka på Anslut
 • Sök efter böcker eller tidskrifter som vanligt
 • När du hittat det du söker, klicka på titeln och välj Beställning/reservering
 • Logga in som vanligt med lånekortsnummer, PIN-kod och efternamn. Ditt hembibliotek skall vara Åbo Akademis bibliotek.
 • Välj Samlån – Yhteislaina – UB request om det gäller en bok.
 • Välj Artikelkopia – Artikkelikopio – Article om du vill ha en kopia av en tidskriftsartikel. Ange de uppgifter som efterfrågas om artikeln.

Artikelkopian skickas avgiftsfritt till din abo.fi-adress och du får e-post från Depåbiblioteket när du kan hämta boken du beställt från huvudbiblioteket. När du hämtar lånet betalar du samtidigt avgiften. Även om du inte hämtar ut lånen du beställt måste avgiften betalas.

Lånen förnyar du själv vid Mina lån i Alma eller via länken du ser i kravbrevet och påminnelser kommer direkt från Depåbiblioteket. Personalen vid ÅAB har av tekniska orsaker inte möjlighet att förnya de här lånen. Endast tillgängliga böcker kan beställas så om du vill reservera en utlånad bok ska du vända dig till fjärrlåneservicen. Observera att en del av dina kunduppgifter tillfälligt kopieras till Depåbibliotekets databas Vaari. Har du frågor, kontakta ill(a)abo.fi!

Köp publikationer från Åbo Akademis förlag vid biblioteket

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till ÅA. Förlaget publicerar doktorsavhandlingar, monografier, symposieskrifter och dylikt. Här ser du vilka publikationer som finns och i Finlandssvenska bokkatalogen 2012 presenteras även fjolårets utgivning (se s 39-41). Tryckta publikationer kan köpas vid Huvudbiblioteket eller genom att kontakta Anders Ekberg, publikationer@abo.fi eller tel. (02) 215 4190.

ÅA:s doktorsavhandlingar finns också i elektronisk form i det nationella publikationsarkivet Doria och allting som ges ut av ÅA:s förlag går naturligtvis att låna på biblioteket.

Bibliotekens användarenkät

I en månads tid pågår den nationella användarenkäten, dvs. från den 4 mars till den 7 april. Nationalbiblioteket är koordinator för enkäten och de flesta av landets universitetsbibliotek är med. Senast genomfördes samma enkät 2010. Att undersökningen är nationell garanterar att den görs på ett professionellt sätt och ger möjligheter till analyser och jämförelser både lokalt och nationellt. Som resultat av enkäterna kan vi alltså jämföra oss med andra bibliotek (benchmarking) och framför allt försöka förbättra vår egen service.

Allmänt kan sägas att biblioteksanvändarna normalt är ganska nöjda med servicen, men att det finns förstås problempunkter.  Det anses t.ex. ofta att biblioteket inte informerar tillräckligt om sina tjänster, att vi har för litet tryckt och elektroniskt material i förhållande till behovet, att materialet borde vara lättare att hitta, bibliotekets elektroniska tjänster och dess hemsida får kritik, men som helhet får bibliotekets service ändå bra betyg. Så här var det 2010, så det blir spännande att se hur det blir i år. Extra spännande är det om vi kan slå deltagarantalet 330, som vi fortfarande är mycket glada över.

Resultatet av enkäten får vi som siffror och diagram, men de skriftliga kommentarerna är förstås särskilt viktiga. Vi kan inte uppfylla alla önskemål, men försöker göra det så gott vi kan. Här följer några bra kommentarer från 2010:

”Miljön är stökig då folk pratar högljutt med varandra o. talar mycket i sin mobil o. går in och ut. Kunde ljuden dämpas med t.ex. textilier? Sätta upp skyltar om att tala tyst, gå ut och tala i mobilen, röra sig tyst i läsesalen och övriga utrymmen spec. kring låneexpeditionen?” (HB)

”Det är VÄLDIGT kallt på humanistiska biblioteket vilket drar ner på trivsamheten avsevärt.”  Hum

”ÅAB kunde marknadsföra sina tjänster bättre, det förekommer sällan t.ex. kurser i hur man söker litt. effektivt och kritiskt. Detta borde idag vara en grundkurs för alla studeranden. Även berörd personal kunde skolas. Utvecklingen har varit enorm inom e-litt de senaste åren, få har hängt med i alla svängar.” HB

”Borde finns möjlighet att kunna lösa ut böckerna från huvudbiblioteket vid HFs bibba och andra filialbibliotek, att man skulle få välja var de avhämtas. Detta är det STÖRSTA bristen vid ÅA biblioteken överhuvudtaget.” Hum

Undervisning i informationssökning behövs fortlöpande under hela studietiden eftersom man inte kan ta in allt för mycket information ohc dessutom glömmer efterhand.” HB

Det är för många oklart om en bok finns eller inte finns när man använder Alma. Det förekommer att man reserverar böcker som redan finns i hyllan. Det borde tydligt framgå (stor font och fetstil!) om en bok är tillgänglig eller inte och var boken finns.
Om man ska reservera måste man välja ett specifikt exemplar – varför? Är det inte logiskt att om jag är först i kön får jag komma och hämta första bästa bok som returneras till biblioteket? Systemet borde göras klarare.” Hum

”Mera marknadsföring av ÅAB:s tjänster! Ni har ju hur mycket som helst att erbjuda men få verkar veta om detta.” HB

”Man får väldigt mycket information när man börjar studera men då drunknar det i informationsmängden. Dessutom är det ofta så att man inte förrän tredje året börjar gräva efter information på riktigt, tills det handlar det mest om att leta fram kursböcker och olika nyare tidskrifter som ändå är ganska lätta att hitta. Jag var mentor för ett kandsemi och många frågor handlade om hur man hittar t.ex. gamla dagstidningar och sånt. Man har alltså hunnit glömma en hel del när man börjar med kandin. I samband med den skulle det kunna bli en riktig informationsoffensiv, speciellt gällande de elektroniska resurserna som man inte behövt innan”. HB

”Grupprummen är bra men fastän man bokat ett grupprum kommer det alltid andra personer klampande in i rummet ifall man inte har dörren fast, och har man dörren fast tar syret slut i rummet.” HB

”Mer ekonomisk litteratur, mer e-tidskrifter och e-böcker, gå samman med andra bibliotek för att skapa större utbud.” HB

Nu blir det blir intressant att se hur årets enkät utfaller. Gå in och svara på frågorna, det tar bara 15 minuter.

Egil Gersow

Vill du använda bibliotekets e-böcker, artiklar och RefWorks hemifrån? Gör så här:

Alternativ 1: logga in i Nelliportalen

Gå till Nelliportalen, klicka på Logga in och skriv in ditt vanliga ÅA-användarnamn och lösenord (samma som till din ÅA e-post). Klart!

(Användarautentiseringen till våra resurser görs med ett system som används vid många finländska högskolor, fördjupning i ämnet finns på våra hemsidor och (på finska) på CSC – Tieteen tietotekniikan keskus webbsidor.)

Alternativ 2: skapa en VPN-förbindelse

Genom en VPN-förbindelse (Virtual Private Network) får du också tillgång till e-resurserna hemifrån. Datacentralen beskriver hur man sätter upp en sådan med olika operativsystem. För Windows och Mac rekommenderas en PPTP lösning (instruktioner för Windows Vista/Windows 7, Windows XP respektive Mac OS X). Observera att brandväggar kan sätta käppar i hjulen, läs mera om brandväggsregler här.

Har du frågor eller om du inte får det att fungera, kontakta oss!

Ellinor Hjerpe