Westlaw – en mastodont i rättsvetenskaplig information – samt ekonomiska resurser

Westlaw är en samling databaser, som innehåller juridiskt material, både lagstiftning och domstolspraxis, från hela världen. Nyheter om ekonomi och handel från olika delar av världen finns också med. Databaserna når man genom Nelliportalen. För att komma in bör man godkänna användarvillkoren allra längst nere till höger på skärmen. Från ingångssidan kommer man till  Westlaw directory och här kan man välja fliken International Directory. Då får man en översikt över det material, som finns i Westlaw.

Westlaw International är indelad i avdelningar enligt geografiskt område. I dem finner man lagstiftning, patent, procedurer, internationella överenskommelser, handel, industri etc. Materialet är så stort att det är hart när omöjligt att beskriva kort.

Fliken ”European Union” gömmer informationskällor över europeisk lagstiftning, lagberedning och domstolspraxis.

Om man är intresserad att söka i enbart tidskrifter, finns fliken ”World Journals” att tillgå.

Fliken ”WLI Academic” är ingången till en samtidig sökning för olika slag av material; man kan avgränsa sökningen genom att välja enbart det slag av material man vill ha från hela världen eller från vissa världsdelar/länder.

Databaserna kan ha ett vänster om titeln på databasen och genom att klicka på den får man information om innehållet. Om det finns ett vid ett sökformulär, kommer du åt söktips för respektive sökfält.

Varje flik har dessutom en vänsterspalt, som kan hjälpa i sökningar, ge information om innehållet i resurser och dyl. Vänstra sidan av WLI Academic fliken har också en länk till West eLearning Center där man når korta filmsnuttar, som hjälper en att söka och hantera sökresultat.

Westlaw International måste man botanisera i för att kunna söka i, men när man väl använder den finns det mycket att hämta där.

Disa Svenskberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.