Nu är framtiden här

Hufvudstadsbladet firade att Helsingfors varit huvudstad i hundra år genom att ge ut ett minnesnummer den 7 april 1912 (d.v.s. bara några dagar innan Titanic sjönk). Utöver att minnas tillbaks på åren som gått gjorde man också en humoristisk blick framåt om vad som kunde tänkas stå i HBL hundra år in i framtiden. När vi nu nästan är där kan man konstatera att vi inte riktigt ännu flyger på gatorna. Men att det finns kvinnor i Helsingfors stadsfullmäktige är väl nu närmast en självklarhet, om än det kanske inte är riktigt lika många som man med smått raljerande ton tänkte sig 1912…

(Klicka på bilden så blir den större)

Just detta nummer finns ännu inte digitaliserat i sin helhet, men många andra nummer av gamla HBL och andra dagstidningar hittar du i Nationalbibliotekets Historiska Tidningsbibliotek och vid Huvudbibliotekets friexemplarsdator.

Ellinor Hjerpe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.