Friexemplar – en rättighet 27.5-30.9.2013

Åbo Akademis bibliotek har sedan 1919 haft lagstadgade friexemplarsrättigheter. Detta innebär att man tillsammans med fem andra bibliotek i Finland erhåller ett exemplar av allt det material som trycks i landet, förutom en del undantagna kategorier. Sedan år 2008  har även audiovisuellt och digitalt material införlivats i friexemplarslagstiftningen. Åbo Akademis bibliotek ansvarar för att bevara och tillgängliggöra detta kulturarv för forskare och andra som behöver det.

För att konkret visa vad dessa friexemplar är ordnar biblioteket under sommaren en utställning i huvudbibliotekets aula. Utställningen kan fram till slutet av september besökas under bibliotekets öppethållningstider (observera de kortare sommaröppettiderna).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.