Bakom bloggen

Detta är en blogg med fokus på kulturella fenomen i dåtid och nutid, här och där. Den drivs av Klustret för kulturvetenskap vid Åbo Akademi, det svenskspråkiga universitetet i Finland. Här publiceras texter av såväl professorer, lektorer, forskare som studenter inom ämnena kulturanalys, etnologi och folkloristik.

Vill du veta mer om oss hittar du oss här:

Kulturanalys vid Åbo Akademi
Nordisk etnologi vid Åbo Akademi
Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi

Vill du nå någon av skribenterna eller veta mer om något som presenterats på bloggen ta kontakt med Blanka Henriksson: blhenrik(a)bo.fi