Bakom bloggen

Detta är den gemensamma bloggen för ämnena etnologi, folkloristik och kulturanalys vid Åbo Akademi. Här publiceras texter av såväl professorer, lektorer, forskare som studenter.