Historikerbloggens medarbetare

Vi som skriver på historikerbloggen är alla anknutna till historieämnet vid Åbo Akademi. Vi intresserar oss för både det förflutna och det framtida, det nära och det fjärran, det som är och det som kanske aldrig blir av.

 

Vi som skriver 2015:

FD Fredrik Petersson, tf universitetslärare i allmän historia och bloggens administratör

FD Holger Weiss, professor i allmän historia 

FM Oscar Winberg, doktorand och forskare i allmän historia

 

Vi som skrev 2013-2014:

FD Holger Weiss, professor i allmän historia och bloggens administratör

FD Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia och ämnesansvarig

FD Sune Jungar, professor emeritus i nordisk historia

FD Ann-Catrin Östman, akademilektor i nordisk historia

FD Laura Hollsten, universitetslärare i allmän historia

FD Fredrik Petersson, postdoc forskare

FD Stefan Norrgård, postdoc forskare

FD Kasper Braskén, postdoc forskare

FD Hanna Lindberg, postdoc forskare

FM Matias Kaihovirta, doktorand och forskare i nordisk historia

FM Ulf Sundberg, doktorand och forskare i nordisk historia

FM Mats Wickström, doktorand och forskare i allmän historia

FM Oscar Winberg, doktorand och forskare i allmän historia

Kommentarer inaktiverade.