månadsarkiv: november 2014

Novorossija – en ny stat?

av Sune Jungar

Novorossija, unionen mellan utbrytarrepublikerna Donetsk och Luchansk i sydöstra Ukraina håller på att målmedvetet försöka etablera sig som en självständig stat. Man nöjer sig inte längre med att tillhöra ens ett federaliserat Ukraina. Egen flagga, statsvapen och andra nationella symboler markerar utåt en särskild stat. Som jag i en tidigare blogg noterat var en av de första åtgärderna som den nyetablerade statens ledning vidtog, utlysandet av en tävling om vem som skriver den bästa läroboken i landets historia. Sedan några veckor pågår en tävling om vem som skriver och komponerar den bästa nationalsången. Under de senaste veckorna har ett par folkkära, populära artister från Ryssland med stora åthävor och mycket publicitet presenterat sina förslag. För ett par veckor sedan presenterades statens nya sedlar i färggranna bilder. Och igår hölls allmänna ”val” där Donetsk- och Luchanskrepublikerna valde statsöverhuvud och ett slags folkrepresentation. Allt för att ge legitimitet åt den nya statsbildningen. Ingen annan än Ryssland tillerkänner dock det här valet någon form av legitimitet. Ukraina och västvärlden ser det hela som teater och fars.

På 1990-talet hade vi vid vår institution ett forskningsprojekt som undersökte omstruktureringen av Europa och uppkomsten av en lång rad nya stater efter första världskriget. Min kollega Max Engman behandlade i sin banbrytande forskning om imperiernas upplösning problematiken kring etableringen av nya stater. Många av de frågor han behandlar känns aktuella när man betraktar Novorossijas målsättningar. Låt vara att den här ” staten” knappast någonsin kommer att bli en stat som gör skäl för namnet.

En stat bör ha ett avgränsat territorium och gärna vara erkänd av det internationella samfundet. Utbrytarrepublikernas gränser är inte klart definierade. Representanter för ledningen har låtit förstå att ”gränsjusteringar” är nödvändiga. Åtminstone borde territoriet omfatta hela Donetsk oblast (regionen) . De mest militanta talar om att största delen av Ukraina borde ingå. Ett problem som gör situationen eldfängd är att de självutnämnda makthavarna tycks vara oeniga om den politik som bör föras. Det är sannolikt att stridshandlingar kommer att återupptas – i själva verket har ju vapenstilleståndet aldrig hållit. Alarmerande rapporter om trupp- och vapenförflyttningar från Ryssland har inkommit under de senaste dagarna. Den enda ”stat” som erkänt de nya republikerna är visst Södra Ossetien, ett av de s.k. frusna konfliktområdena. Nu förefaller striden om Novorossija att bli en likadan frusen konflikt.

Vad är det för symboler, personer som lyfts fram i förslagen till nya sedlar ? De olika sedelvalörerna har olika temata. Femrubelssedeln representerar staden Donetsk historia med bl.a. bild av stadens grundare, industrimannen John Hughes från Wales, en katedral, ett monument över en gruvarbetare o.s.v. Tiorubelssedeln har temat musik och anknyter bl.a. till regionens skytiska rötter – skyterna var ett folk som fanns i sydöstra Ryssland under förhistorisk tid, några århundraden före vår tideräkning. Här finns också kompositören Sergej Prokofjev, född i denna region. Femhundrarubel-sedeln uppmärksammar bla. olika konstarter och staden Mariupol med bild av en känd konstnär född just i Mariupol. Det uppseendeväckande är att hamnstaden Mariupol – tillsvidare får man väl säga – inte ingår i det territorium som separatisterna behärskar. Tusenrubeln ägnas Luchansk med bild av St.Vladimir katedralen i Luchansk och porträtt av encyklopedisten och språkmannen Vladimir Dal (född här) , bekant för alla som försökt lära sig det ryska språket. Den största valören femtusenrubels-sedeln har temat politik. Den har bl.a. en bild av Donetsk-republikens flagga, bild av en katedral och framför allt monumentet över Fjodor Sergejev ledaren för den socialistiska republiken Donetsk-Krivoj Rog som under vårvinterna 1918 under en kort tid existerade i regionen innan Tyskland erövrade också denna del av Ukraina. Efter Tysklands sammanbrott uppgick den självklart i det bolsjeviserade Ukraina.

Det är väl osäkert om de här planerade sedlarna någonsin kommer i omlopp men redan det faktum att de planerats är en del av en utveckling som gör att fredsutsikterna i den rysk-ukrainska konflikten åter försämrats.