Tobak, alkohol och socker – ett filmprojekt om Åbos globala historia

Av: Patrik Hettula, doktorand i Allmän historia

En blågrå novemberdag monterade vi ihop stativ och kamera på Åbofärjan Föri som korsar Aura å. Vi hade cirka 2 minuter på oss att få de tagningar vi behövde innan färjan tog i land. Vårt team bestående av professor, doktorander och studerande hade redan hunnit sicksacka i Åbo i flera timmar, men nu var det bråttom för dagsljuset blev svagare minut för minut. Humöret var dock på topp – denna dag gick en av Globalhistoriska laboratoriets drömmar i uppfyllelse. Vi hade länge talat om att kombinera det globala med det lokala under en rumslig historisk vandring i Åbo. Resultatet av det hela kan ni ta del av i slutet av texten.

Globalhistoriska laboratoriet (GHL) skapades 2015 för att föra samman geografiskt utspridda forskningsobjekt under ett gemensamt paraplybegrepp. Vi ville dessutom jobba under former som är experimentella och inte nödvändigtvis begränsar sig till sedvanliga akademiska uttryck. Därför passade namnet laboratorium som en bra ledstjärna i vårt arbete. Till största delen, men inte uteslutande, har GHL fungerat som en intresseklubb för forskare som gillar teorier om det rumsliga och postkoloniala inom ramen för det globalhistoriska. Våra huvudsakliga arbetsformer har varit studiecirkelträffar. Vi ordnar några träffar per termin. I kombination med dessa mer avslappnade och lediga umgängesformer har GHL dessutom alstrat en internationellt publicerad antologi 2020 och varit värd för globalhistorikerkongressen ENIUGH 2021. Mer om GHL finns att upptäcka på vår hemsida.

Filmproduktion framför Leninstaty i Åbo. Foto: Christoffer Holm

Under en studiecirkelträff utmanade vi varandra att lokalisera historiska globala platser i Åbo. Diskussionerna resulterade i en karta på vilken man kunde urskilja en föga överraskande trend, nämligen att största delen av platserna låg intill Aura å, ådran i stadens globala historia. Vi var inspirerade av historikern Karl Schlögel som bejakar rumsliga vandringar som metoder för historiska analyser.

”If we hope to find our way in a new era, we need be able to take our bearings in the space we inhabit. If the old familiar landscape is coming apart, we must seek to trace the contours and relief of the new world that is coming into being.” – Karl Schlögel

Åbo är känd som en medeltida stad, men mycket av stadsbilden präglas av tiden efter Åbo brand 1827 och av den efterkrigstida ”rivningshysterin” och påföljande byggboomen som i folkmun kallas för Åbosjukan. Vi ville med vårt filmprojekt damma av en del av den historia som i dagens gatubild förblir så gott som osynlig.

Vår första vandring skedde under heta sommarförhållanden och med telefonkameran dokumenterade vi intressanta platser runt om i staden. Oavsiktligt drogs vi till platser som tidigare varit industrianläggningar. Idag är dessa platser antingen nya bostadsområden, där ingenting påminner om det som varit, eller så har industrierna lämnat spår i landskapen som fått nya betydelser.

Infotavlan på väggen är den enda påminnelsen om Aura Sockerbruk som tidigare fanns på denna plats. Foto: Patrik Hettula

Nuförtiden är både den västra och östra åstranden populära motionsstråk, men ännu långt in på 2000-talet var delar av åmynningen begränsade industri- och varvsområden. Vattendraget och tillgängligheten till staden kopplar ihop varor och människor till det globala. Tobak, socker, alkohol och emigranter är bara några av de historiska detaljer i stadsbilden som vår vandring uppmärksammade.

När vi möttes i november i fjol hade vi valt ut tio platser, skrivit korta manus och gjort upp ett tidsschema för att hinna besöka och filma på alla platser. När filmningen var på burk blev det dags för editering. Det dröjde nästan ett år innan den sista av filmerna blev färdig och vår vandring var fullbordad och uppladdad på hemsidan. Projektet var lärorikt och givande. Vi är vana att arbeta enligt vissa inmönstrade rutiner, men då vi får pröva på nytt vidgas också våra perspektiv. Därför är det också glädjande att det dyker upp fler och fler projekt som använder sig av tvärvetenskapliga metoder och resurser för att ge oss kunskap om det förflutna i rummet. Jag vill uppmärksamma och ge en eloge till den virtuella stadsvyn före Åbo brand 1827 som finns att uppleva på https://digimuseo.fi/turku-abo-1827/ samt den källrika kartportalen med historiska flygbilder över stora delar av Finland som finns att tillgå på https://www.paikkatietoikkuna.fi/historiallisetilmakuvat.

Ta del av vårt projekt i sin helhet här, eller påbörja vandringen genom att klicka på den första filmen nedan.


Hemsidor/länkar:

Global History Labs (GHL:s) hemsida: http://www.globalhistorylab.com/

Locating the global in Turku – stadsvandringen: https://bit.ly/3w5atic

Turku Åbo 1827: https://digimuseo.fi/sv/turku-abo-1827/

Historiska flygbilder: https://www.paikkatietoikkuna.fi/historiallisetilmakuvat

Svenska Yles arkiv: https://svenska.yle.fi/a/7-885652

Litteratur:

Schlögel, Karl. In Space We Read Time : On the History of Civilization and Geopolitics, Bard Graduate Center, 2016.

Patrik Hettula doktorerar vid allmän historia vid ÅA och forskar om sociala hybridkulturer på den brittiska Guldkusten vid sekelskiftet 1800-1900. Han är intresserad av globalhistoria och den rumsliga vändningen i ett historiskt perspektiv,

Om Patrik Hettula

Doktorerar vid allmän historia vid ÅA. Forskar om sociala hybridkulturer på den brittiska Guldkusten vid sekelskiftet 1800-1900. Är intresserad av globalhistoria och den rumsliga vändningen i ett historiskt perspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta för att förhindra skräppost):\" * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.