Kategoriarkiv: Afrika

Den digitala revolutionen

När Finland för dryga 100 år sedan blev självständigt så var det inte klart hur den nya staten skulle formas. Under den första tiden av vår självständighet utbyttes regeringarna flitigt, men det som såg ut som ett otyglat kaos lades grunden för det demokratiska Finland. Det gjordes stora reformer inom jord- och skogsbruket. Torparlagen förändrade det gamla Finland och i det stora hela fick Finland ett ekonomiskt uppsving där bruttonationalprodukten växte med fem procent per år. Sen kom kriget. Läs mer

Afrika i världen, världen i Afrika, del 2

Att ge en översikt om Afrikas historia under 1900-talet under må te sig vid en första anblick som en enkel uppgift. Århundradet började i det imperiala och koloniala erans tecken och övergick under andra hälften av århundradet till de självständiga staternas tidevarv. Följer man en nationell historieskrivning börjar den med de enskilda staternas självständighetsförklaring med en längre prolog över den koloniala statens tillkomst och uppbyggnad samt det antikoloniala uppvaknandet och självständighetskampen. Sedan följer de enskilda staternas försök till nationell konsolidering och skapandet av en nationell gemenskap. Sedan kommer 1980-talets krisdecennium och 1990-talets nystart.

Läs mer

Afrika i världen – världen i Afrika, del 1

Slår du upp vilken som helst godtycklig världshistoriska framställning så torde du leta förgäves om ett kapitel om Afrika som en både givande och mottagande part. Det som du kommer att läsa om är att afrikanska slavar skeppades i miljoner till Amerikorna och Karibien under den tidigmoderna tiden, att den afrikanska kontinenten godtyckligt styckades upp i samband med den imperiala kapplöpningen i slutet av 1800-talet och att de postkoloniala afrikanska staterna och ekonomierna spelar en undanskymd roll i den postkoloniala globaliserade världen. Läs mer

Parallella historier och motnarrativ

 

Den "Afro-Asiatiska konferensen" i Bandung, Indonesien, april 1955. Den tredje världen markerar sin närvaro.

Den ”Afro-Asiatiska konferensen” i Bandung, Indonesien, april 1955. Den tredje världen markerar sin närvaro.

Läs mer